Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  10,9 km
  5 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

Vær og føremeldinger varierer mye. Kart og kompass anbefales, merking kan forsvinne under snø og i tåke. Sjekk aktuelle føremeldinger på www.bergenoghordalandturlag.no/føremeldinger før turen.

Den letteste veien til Fonnabu er veien opp fra Sunndal. Der går den gamle Turistveien, også kjent som Keisertien, opp fra Bondhusdalen og frem til brekanten ved Fonnabu bresenter.

Ved århundreskiftet var det livlig cruistrafikk i norske fjorder. Kombinasjonen av bre og fjell fascinerte da som nå. Mange turister ville opp til og over breplatået. I begynnelsen gikk turistene til fots, men i 1888 vble hest og slede tatt i bruk over breen. Sommeren 1889 kom tyskeren H. Westerrich på besøk, han var serkt interessert i Norge. Folgefonna imponerte. Det gjorde derimot ikke stien opp til breen. Westerrich fekk lovet penger til utbedring. Resultatet ble Keiserstien, en fin ridevei via Gardshammerstølen til brekanten, ferdig i 1890. Stien ble nylig oppgradert i 2007.

Stien starter på et lite stykke med kjerrevei i nydelige omgivelser inn Bondhusdalen. Litt før man kommer til vatnet dreier veien av mot venstre. Den gamle stien ble i 2007 gravet opp og utvidet til sin opprinnelige bredde, opp til Gardshamarstølene. Videre går man på meget god sti til man er oppe ved breen. Herfra grei tur langs kanten til Fonnabu.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

En god halvtimes kjøring fra ferjeleiet ved Rosendal, eller fra Odda og gjennom Folgefonntunnelen. Man kjører av hovedveien i Sunndal sentrum, gjennom et gårdstun og opp til tilrettelagt parkering ved stistart.
Annonse