Vårtur til Steinsholmen i Ringsaker

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening
Annonse

Om turen

Steinsodden naturreservat inneholder både helleristningene på Stein og Mjøskastellet på Steinsholmen. Denne turen er helt særegen og historisk - og en "sesongtur" man må sørge for å ta tidlig på våren mens Mjøsa har lav vannstand.
Turen starter i kulturlandskapet og går over i beite/skog på odden. Den er omlag 2 km lang.
Helleristningene er de eneste kjente ristningene i Hedmark med figurmotiv. Det er registrert 16 elgfigurer på steinblokken. Blokken har fått et takoverbygg og en inngjerding for å verne dette unike og fredede kulturminnet.
Fra helleristningene går man videre inn på holmen på nordsiden (balansere litt på steiner for å komme over), eller litt lenger sør og gå helt rolig over på holmen (altså forutsatt lite vann i Mjøsa).
Her er det spennende ruiner etter Norges største tårnbygning fra middelalderen. Les mer:
http://www.riksantikvaren.no/filestore/Nett.Mjskast.pdf
Turen er lite merket.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Denne turen kan gåes tidlig på våren når det er lite vann i Mjøsa, ellers kommer man ikke fram annet enn med båt eller badedrakt.. Kjør til Moelv og kjør under E6 og mot sør. Parker bil eller sykkel sør i Moelv, f eks ved den tidligere veikro/bensinstasjon langs gamle E6 (nå et spisested og en bilbutikk/verksted). Følg skilt til Moelv vannskiklubb og gå rett vestover. Fin kjerrevei i starten og så på sti, gjennom skog eller langs vannet.
Annonse

Publisert av

Hamar og Hedemarken Turistforening