Stølsvatnet til Solrenningen

Publisert av: Bergen og Hordaland Turlag

Lenge før det oppsto organisert turvirksomhet på Vestlandet var Solrenningen et attraktivt turområde. Her var fast overgangssted fra Modalen til Sogn, og seterdriften begynte tidlig.

Turen starter fra parkeringen ved Stølsdammen. Følg Stølsvatnet på nordsiden til Steinslandsstølen, videre følger man Solrenningsvatnet nordvestover til hytta. Sherpaer har tilrettelagt med brede steinheller i store deler av traseen. Dette er en tur i grønt og vennlig landskap med mye vann og mange bekker.

En noe lenger, men tørrere alternativt, er å gå opp og inn Blådalen, der man møter t-merkingen fra Norddalen som man følger ned til Solrenningen.

Solrenningsstølene ligger 5-10 minutter fra turisthytten. Selene er i hovedsak bygd i stein, og tre, og er godt vedlikeholdt.

Fiske

Solrennningsvatnet er langgrunt med mye fisk, og egnet for fluefiske. En avtale mellom Bergen og Hordaland Turlag og grunneierne på Solrenningen gjør at gjester på hytten ikke behøver å løse fiskekort for Solrenningsvatnet. Se kart/oppslag på hytten.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Buss: fra Bergen via Romarheim til Modalen, eller tog til Dale og buss via Eksingedalen til Modalen. Drosje opp anleggsveien, bestilles hos busselskapet. Ev. drosje til Heimestølen og herfra på gammel, steinsatt buføringssti. Privatbil: Alt. 1: Via E39 til Romarheim, videre til Modalen til Steinsland og Stølsdammen. Alt. 2: E16 til Dale, videre til Eksingedalen og Modalen til Stølsdammen. På anleggsveier kjører man på eget ansvar og risiko. Vedlikehold av veiene varierer.

Adkomst med offentlig transport

Se BHT's lenke til ulike transportører, til fjells med buss, båt og tog.