Fottur til Skaraåsen

Legg til huskeliste
Annonse

Den fyrste delen av turen er på gangvegen langs rv 52 før ein tek av og vekselvis følgjer stig og veg til ein er oppe ved Hallingdal museum – Gol bygdemuseum på Skaga . Like før kan ein ta ein avstikkar til stavkyrkjetomta, der Gol stavkyrkje opphaveleg sto. Turen vidare går igjennom skog, og det er eit eiget utsiktspunkt ved foten av Skaraåsen (

Adkomst med egen bil

Startpunktet for turen er Gol sentrum, og det er parkeringsmuligheter ved Samfunnshuset.
Annonse