Nuten fra Ridesenteret

Publisert av: Haugesund Turistforening
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  1,3 km
  1 time
  En vei
 • Sesong
  Hele året
Nuten er toppen lengst nord på høydedraget som hever seg over Bleikemyrområdet nord i Haugesund. Ulvaskar er det tydelige skaret opp på høyre side av toppen. Traseén opp Ulvaskar er “direktevegen” mot toppen og byr på utfordrende opplevelser for små og store.

Går gata opp gjennom byggefeltet mot skogen. Ved første høyresving ta gjennom en liten lekeplass på venstre hånd og følg stien nordover langs skogkanten til nederste delen av Ulvaskar. Det blir raskt bratt. Hold til venstre opp gjennom skogen til den nederste delen av den storsteinete ura, som går opp gjennom hele skaret. Tråkket bukter oppover mellom, over og under kampesteinene som stortrollet en gang for lenge siden må ha kastet fra seg her.

Det er mulig å velge flere alternative ruter opp skaret, alt etter hvor klyvelysten du er. Utsikten over bebyggelsen blir videre etter som du stiger over skogen. Flere kjempeheller innbyr til pauser. Utsikten fra toppen er flott i alle retninger, selv om toppunktet ikke ligger høyere enn 153 m.o.h.. Returen går på stien som følger kanten av høydedraget sørover, ned dalsøkket som ender øverst i byggefeltet og følger gatene tilbake til utgangspunktet.

Parkering:Gratis parkeringøst for Ridehallen.

Merking/skilting:Ingen merking,men stort setttydelig tråkk oppskaret. Resten avvegen tydelig sti.

Gangtid:20-30 min tiltoppen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Følg riksveg 47 nordover fra Haugesund sentrum, ta av østover Austrheimsvegen og passer Statoil-stasjonen og Udland kirke. Videre til venstre i vegkryss ved skilt “Ridesenter” like før avkjøringen til Bleikemyr bydelshus.
Annonse

Publisert av

Haugesund Turistforening