Åsheim – Rodalen – Juraskard

Publisert av: Haugesund Turistforening
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  5,6 km
  2 timer, 30 minutter
  En vei
 • Sesong
  Hele året
Følg kjørevegen til topps og fortsetter derfra på traktorveg til Valdra seter, der det har vært bosetting fra 1300-tallet . På 1700-tallet var det i tillegg 3 husmannsplasser, som fortsatt kan ses restene av. Videre går du på tydelig sti i vakkert landskap inn Rodalen og til Juraskard. De som ønsker en litt lengre tur, anbefales å ta tilleggsturen oppom Hodnet med en storslagen utsikt.

JURASKARDKJERRINGA
Sagnet forteller at trollkjerringa som bodde i Juradalen skulle på frierferd over fjorden. Men hun ville gå tørrskodd over. Derfor bar hun svære bører med stein i forkleet sitt fra Rodalen og tømte utover i sjøen. De danner de store steinformasjonene i retning Utåker, som i dag kalles Vannestongen. Men Juraskardkjerringa kom aldri helt over. For da hun skulle hente de siste børene, sto sola opp, slik at hun sprakk. Vi kan se henne på Juraskard, der hun ble stående i en steinformasjon.

Parkering: Ved gamleskolen.

Merking/skilting: Umerket, men tydelig sti.

Gangtid: Ca 2-3 timer.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Kjør riksveg 48 til Skånevik, kjør opp Åsheimsvegen til gamleskolen.
Annonse

Publisert av

Haugesund Turistforening