Søgne - Tangvall/Lunde/Repstad - Linnåsen (4)

Publisert av: DNT Sør 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  7,2 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Apr - nov
Ved varden på Linnåsen møtes grensene for gårdene Klepland, Tangvall, Lunde og Repstad i Søgne og Birkenes, Greipstad og Tronstad (Nepstadmyra) i Songdalen. Varden, 232 moh., er et fantastisk utsiktspunkt. Her ser du havet fra Kristiansandsområdet i øst til Mandalsregionen i vest.
Fra Søgne har du ni veivalg når du skal gå til Linnåsen. Alle er presentert på ut.no, som Linnåsen (1) til Linnåsen (9). Alle løypene er blå-merket. Det er vanlig å velge en løype inn til Linnåsen og en annen tilbake.
Sammen med Linnåsen (2) er kanskje dette den vanligste løypa. Gå nordover fra Tangvall skole til du krysser bekken. Så til venstre foran boligrekka. Så følger du skogsbilvei opp til Hellersdalen og flyte-sti over Stitjønn. Deretter traktorvei opp til Ramsdalen. Så på kommunalt opparbeidet sti i variert skogsterreng til den siste bakken opp til varden. Her er det enkelte bratte partier.

løypa opparbeidet sti i variert skogsterreng. Den siste bakken opp til varden har enkelte bratte partier.
Linnåsvarden er et populært turmål. Linnåsdagen som arrangeres av Søgne Skiklubb (alltid) første søndag i november, har stor oppslutning.
Turkartet Linnåsen dekker området. Det selges hos DNTSør, Midt-Agder Friluftsråd og bokhandelen på Tangvall i Søgne.
(Lagt ut av Floke Bredland - floke@online.no)

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkér ved Tangvall skole.
Annonse

Publisert av