Skarstølen- Krokavatnet- Strypeheia

Publisert av: Etne Turlag
Annonse

Om turen

Turen går i småkupert terreng med start- og endepunkt på parkeringsplassen på Skarstøl. Den er i utgangs punktet tenkt som en tur langs anleggsvegene rundt Kroka vatnet og videre på sti over Strypeheia tilbake til utgangspunktet. Følg anleggsvegen fra parkeringsplassen, ta til høyre forbi Etne Røde Kors si hytte ved Jørnåsvatnet og følger anleggsvegen videre i småkupert terreng sørover til sørenden av Krokavatnet. Turen fortsetter vestover, fremdeles på veg, til du har passert den første demningen ved Ilsvatnet. Ta her av til høyre på gammel anleggsveg langs Krokavatnet og over demningen i nordvestre enden av vatnet. Gå videre på sti langs vatnet og over Strypeheia med fint utsyn i mange retninger før du er tilbake på anleggsvegen ved Røde Kors si hytte. Imidlertid kan turen varieres på mange måter: Gode anleggsveger gir tilgang til opplevelser i høyfjellsterrenget også om man ikke er i stand til å ta seg fram utenom veg. Man kan bruke barnevogn, rullestol eller sykkel langs anleggsvegene, ta en rast i en hyttevegg eller på en grasvoll eller prøve fiskelykken i et av de mange vatn man kommer forbi.

Parkering: Opparbeidet parkeringsplass. Avgift.

Merking/skilting: Anleggsveger. Merket i terrenget.

Gangtid: 4-5 timers rundtur.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ta av fra E 134 litt øst for Etne sentrum ved skilt til Litledalen. Vegen til Litledalen følges til enden av Litledalsvatnet og videre opp lia i skarpe svinger til Hardelandsvatnet. Ta til høyre like før Hardeland kraftstasjon og følger vegen bratt og svingete opp Kritlelia til parkerings plass. Til sammen om lag 12 kilometer fra hovedvegen.

Annonse

Publisert av

Etne Turlag