Søgne - Søgnes høyeste topp - Spjotheia

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  4,8 km
  1 time, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Apr - okt
Spjotheia er Søgnes høyeste punkt, 278,19 moh. Stedet ligger helt nord i kommunen nær grensa til Songdalen kommune. Turforslaget er en rundtur på ca 6 km som følger både vei, sti og tråkk som er merket med bånd. Uten pauser tar turen ca 1,5 time. Anbefaler å ta til venstre rett etter Røyrvann for å få en fin skogstur. "Stien" tilbake fra Sandvann til Røyrvann er en god skogsbilvei.
Stedet dyrkes av Spjotheia vel som har fast arrangement ved stedet hver 1. mai og som har satt opp grill og installasjoner ved toppen.
Veien mellom Røyrvann og Sandvann er den gamle kjøreveien mellom Øyslebø og Kristiansand. Her gikk bussen til ca 1930 da det også var trekkferje for å komme seg over Tronstadvannet.
Du kan skimte sjøen fra Spjotheia, men utsikten er bedre fra Skuggedalskniben som ligger litt øst for oppstigningen fra Sandvann.
(Lagt inn av Floke Bredland - floke@online.no)

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Kjør ca 300m vestover fra Lunde sentrum. Kjør så ca 11km i retning mot Eikså. Underveis passeres Lunde skole, Tinntjønn skole, Tinntjønnhallen, Vedderheia boligområde, Repstadtunet og Tronstadvannet før veien stiger til Søgnes høyereliggende innland. Ikke kjør mot Lysløypa, men følg skilt mot Eikså. Etter neste veikryss får du Kimestadvannet på høyre side. Etter ca 2km får du Auslandsvannet på venstre side og etter ytterligere henimot 2km og litt stigning kommer du rett mot Røyrvann. Skogsveien inn til høyre fører deg mot Spjotheia. Parker her.
Annonse