Saraelv / Ovii Raishiin - Sieimma. Alternativ adkomst til Reisa nasjonalpark. 

Publisert av privatperson

Saraelv / Ovii Raishiin - Sieimma. Alternativ adkomst til Reisa nasjonalpark. 

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  9,7 km
  3 timer
  En vei
 • Sesong
  Jul - okt
Nordkalottruta fra Saraelv - Sieimma langs Reisaelva, er en av adkomstene til Reisa nasjonalpark. Det andre alternativet beskrives her;

Fra snuplassen på den kommunale veien ved Saraelv følger en skogsbilvei sørover. Ta til høyre ved første kryss (etter ca 100 m) og følg veien videre. Etter ca 800 m kommer du til Ovii Raishiin- vistor point Reisadalen. Her er overnattingsmulighet, informasjon om friluftsliv, natur og kultur i Reisa nasjonalpark. Fra Ovii Raishiin følges skogsbilveien til enden- Kayraniva, dvs ca 5km. Veien er i god stand og egner seg også for sykling. Det er mulig å ta inn på den ordinære Nordkalottruta (elvestien) flere steder langs veien. Fra Kayraniva følger det en merket sti langs en høyereliggende elveterasse. Stien går i variert skogsterreng med svært lite stigning til Sieimmberget. Etter Sieimmaberget, dvs ca 700 m før Sieimma, er stien mer utydelig og terrenget mer krevende. Stien følger i bakkant av Sieimmaberget (en tydelig forhøyning/rygg i terrenget). De siste 300 meterne av turen går i en relativt bratt furuli ned til "rødhytta". Dvs en låst hytte på vestsiden av Reisaelva. Merk at det ikke er overnattingsmulighet på denne siden av Sieimma. Det er en åpen hytte på østsiden av Sieimma, men det er nødvendig å bruke båt for å komme over elva. Fa Sieimma kan en fortsette turen videre oppover Reisadalen/Reisa nasjonalpark eller følge elvestien/Nordkalottruta tilbake til Saraelv - for beskrivelser søk "Nordkalottruta".

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Adkomst til Saraelv langs Fylkesvei 865 (Storslett-Bilto) og kommunal grusvei fra Bilto - Saraelv. Totalt ca 47 km en vei. Parkering ved snuplassen, Ovii Raishiin eller ved parkering øvre Kirkestilla.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.