Kvalsauktinden

Publisert av: Vesterålen Turlag
Annonse

Om turen

Fra Osvoll, opp skogsbilvegen på Litlheia, videre på sti ut mot Storlikulen og toppen av Strandheia. Ned på sausti langs Strandstigen og videre nordøstover langs ryggen mot Kvalsauktinden (767 m). Følger egga nordøstover, med imponerende utsyn mot fjorden under. Fra Mortendalsskaret sørvestover mot Bjørndalen, opp Strandstigen og vestover langs sørkanten av heia mot Litlheia.

Annonse

Publisert av

Vesterålen Turlag