Dragsjøhytta til Lundbergåsen og Tretjenna

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  8,3 km
  2 timer, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mar - nov

Fra Dragsjøhytta følges stien ned til Dragsjøen og videre over bekken nedefor demningen og opp til skogsveien som går langs med Dragsjøen. Der starter stien som går over Lundbergåsen. Omtrent hele Lundbergåsen er preget av hogst gjennom flere år og har store hogstflater nesten til Stuetjennet. Stedvis over åsen kan stien være litt kinkig å følge, men er merket som blå sti. Flere steder langs stien er det våte partier og myr, så godt fottøy er å anbefale.

Fra Stuetjennet til Tretjenna er det en del skog som den blåmerkete stien går gjennom. Ved det sørligste Tretjennet er det en fin bålplass på en liten høyde ovenfor tjernet. Stien går helt til sørenden av tjernet og langs med vestsiden helt til det midterste Tretjennet. Der er et stikryss hvor den rødmerkede (skiløype vinterstid) løypa/stien følges ned til skogsveien som går langs med Dragsjøen. Denne følges tilbake til Dragsjøhytta.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fra Årnes følges Svarverudveien til Dragsjøveien. Ved Dragsjøhytta er det godt med avgiftsfrie parkeringsplasser.

Adkomst med offentlig transport

Ja
Annonse