Hjellevannet rundt (Rullestolvennlig)

Annonse

Om turen

Kulturstien Hjellevannet rundt er en nesten 6 km lang tur - uten start eller ende - langs Hjellevannet i sentrale deler av Skien. Turen går langs Hjellebrygga gjennom industri- og handelsområder på Klosterøya, Herkules og Myren, langs naturskjønne omgivelser på Bakkestranda og over flere bruer.

Det er fine rastemuligheter på Bakkestranda, der bord og benker er satt ut. Dette er et flott friareal med gresslette og sandstrand 5 minutter fra Skien sentrum, tilrettelagt for rullestolbrukere.

Stien går for det meste langs gang- og sykkelstier på grus og asfalt, men også på et lite stykke skogsti rett etter Elstrømbrua. Turen kan gjerne sykles eller trilles med barnevogn..

Hjellevannet ble demt opp da Norsjø-Skienkanalen ble anlagt. Denne eldste delen av Telemarkskanalen ble åpnet i 1861. Skien sluse forbinder kanalen med havet og er en del av stien.

På Faret har den eldste daterte kirken i Norge ligget. Hakastein kirke ble bygget tidlig på 1000-tallet. Funn tyder på at det også har ligget en enda eldre kirke her. Det er funnet spor etter et eldre hedensk gravfelt. Stedet der kirken lå, er ikke avmerket per i dag. Det går en smal sti ut til Galgeholmen, som var rettersted i eldre tid.

Utgangspunkt: Hjellen eller Klosterøya

Løype: Umerket. Turen går langs Hjellevannet i sentrale deler av Skien, på for det meste gang- og sykkelstier. Et strekk går som en del av kulturstien Bakkestranda-Bryggevannet. Kan være noe vanskelig å finne frem i boligområdet.

Lengde: Ca 5,5 km.

Terreng: Mesteparten er flatt, med noen mindre stigninger undervegs. Mulig med manuell rullestol, men noe tung stigning deler av strekningen der hjelper kan være nødvendig.

Dekke: Asfalt og noe grus.

Høydeforskjell: 30 m.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Lett adkomst fra de fleste parkeringer i sentrum eller videre rundt Hjellevannet. Et alternativ er å ta bussen M2, M3 eller P6 til Klosterøya og gå rett på turløypa.
Annonse