Krokavatnet og Søre Krokavassnuten fra Stemmen

Publisert av: Haugesund Turistforening 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  6,9 km
  2 timer, 30 minutter
  Rundtur
 • Sesong
  Hele året

Fra Stemmen i Eivindsvatnet følger vi vegen innover og går rett fram i krysset med Henning Paulsens veg og oppover i Indre Djupadalen. Etter noen hundre meter tar vi til venstre og trappestien opp Skaret. På toppen holder vi til venstre og går over berget og ned til demningen over Krokavatnet. 

Vi går over demningen og fortsetter til rasteplassen på Jøtnatunet, der Jøtnaheimshytta til Haugesunds Fjell-lag sto. 

Videre går vi opp trappene og i god stigning opp til Nordre Krokavassnut med den store varden Presten (213 m.o.h.). Her er det storslått utsikt både til havs og over Byheiene i alle retninger.

Vi fortsetter nedover på den steinsatte stien til stidele mot Lusatjørn. Her tar vi ikke av, men fortsetter på hovedstien til høyre over myra og litt nedover i småskogen. Ved nytt stidele tar vi til venstre ved skiltet Søre Krokavassnuten og går på tydelig sti i jevn stigning til nuten (249 m.o.h.). 

Turen fortsetter ned fra nuten mot sør. Her er bratt ned de første høydemeterne, men etter kort tid er stien fin og god nedover til hovedstien som går øst-vest. Vi holder til høyre og fortsetter over bekken som renner ned i søre enden av Krokavatnet og kommer inn på grusvegen som er laget mellom Steinsfjellet og Krokavatnet. Denne følges ned til vegen ned gjennom Indre Djupadalen. Herfra tilbake til Stemmen.

En kortere variant er turen ”Rundt Presten”, der vi følger samme trase som over er beskrevet til Presten. Deretter går vi stien ned gjennom skogen til eidet i sørenden av Krokavatnet og vegen gjennom Indre Djupadalen tilbake til utgangspunktet. 

Det er også en fin tur å ta den umerkede, men stort sett tydelige stien langs Ørnanuten på vestsida av Krokavatnet og til stien ovenfor Skaret og tilbake til Djupadalen denne vegen. Det er en del våte partier på denne stien.

MERKING/SKILTING: Umerket, men tydelig sti 

GANGTID: 2-3 timer 

KART: Turkart Byheiene 1:15000

JØTNAHEIMSHYTTA Haugesunds fjellag bygde i 1906 ei lita hytte i nordenden av Krokavatnet. Da laget ikke lenger fikk leie hyttetomta, ble hytta revet. Fjellaget bygde ny hytte, Jøtnaheim, i 1917. Men Haugesund kommune eksproprierte hytta og eiendommen i forbindelse med at Krokavatnet ble tatt i bruk som drikkevann i 1947. Jøtnaheim ble derfor revet i 1953 og ny hytte, Håvåshytta, ble bygd ved Stakkestadvatnet. Se boka Byheiene og Djupadalen før og nå for mer informasjon om hytta og fjellaget.

KROKAVATNET Krokavatnet ligger med sine 159 m.o.h. øverst i Kvalavassdraget. Vannet hadde tidligere sitt hovedutløp mot nord i Dubberselva, men etter at det på midten av 1940-tallet ble satt opp demning mot nord, har vannet nå utløp mot sør. Krokavatnet er i dag krisevannsløsning for Haugesund. I boka Historien Byheiene og Djupadalen før og nå er det mer informasjon om Krokavatnet og utbyggingen av dette.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Skjoldavegen til Djupadalen/ Eivindsvatnet 

PARKERING: Parkeringsplass sør for Stemmen

Annonse