Bringsli Kraftverk

Publisert av privatperson
Annonse
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  2,3 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Høydemeter
  176 høydemeter totalt
 • Sesong
  Mai - jul, sep - okt
Det ble ettablert et privat el-kraftverk i Bringsli som forsynte 3 gårder i nærheten.
Ettableringen ble utført på dugnad. Siste oppgraderingen var ca 1947 og kraftverket var da på ca 65Kw. I dag er det kun demningen, rørgata og rester av kraftverket som kan bevitnes.
Ved lav vannføring i elva kan man ta en fortjent dusj i fossen som har...

Adkomst med egen bil

Kjør opp mot Bringsli. Er planert ut egen liten parkering. Gratis parkering. Sti følger opp mellom privatehus som er bebod. Sti videre opp er merket. Ca 300 høyde meter før man er på toppen av sti. (Følger samme sti som fører opp til Kvalhornet)
Annonse

Publisert av