Farrisstien natursti

Annonse

Om turen

Natursti fra Bøkeskogen i Larvik til Vestmarkaveien mellom Rømminga og Nedre Ono (der kraftledning krysser veien). Stien som er godt merket og skiltet, har varierende underlag, så ta på godt fottøy. Informasjonstavler underveis. Turen går i småkupert skogsterreng langs det flotte Farrisvannet. Vegetasjon er variert med mye bøk og annen løvskog og barskog. Det er ekstra fint å gå turen på våren med løvsprett og blåveis i liene og det fremdeles er godt utsikt. Løypekomiteen har flere steder gjort en god jobb med å bedre framkommeligheten ved bygging av klopper, trapper og rekkverk.

Larvik Bøkeskog landskapsvernområde er på ca. 300 mål, og det tilstøtende Farriskilen friområde er 600 mål stort. Larvik Bøkeskog er den største offentlige bøkeskogen i Norge og det er mer enn 80 gravhauger der. De fleste er samlet i to store gravfelt og stammer fra jernalderen. Rett vest for skogen, forsvant Fresjeborgen sporløst i Farrisvannet høsten 1653.

Farrisstien starter ved Bøkeskogen (flaggstengene) og følg Dalheimveien nordover ca 1 km, ta stien til høyre og følg blåmerket sti forbi badeplassen Guttebass og til Gopledalsveien. Gå 100 m til venstre ned bakken, så sti brått til høyre, deretter til venstre i neste kryss. Neste vei du kommer til, er ved Dammen. Gå veien mot venstre, ned mot Trettenes og så inn i skogen. Etter ca 4, 5km kommer du til gården Fossane og her går du et lite veistykke helt i vannkanten før stien går inn i skogen igjen. Etter ca 1 km går stien nedom en perle, Farrisjordet, en liten odde ved vannet, passe for en rast eller et bad. Nyt utsikten sør- og vestover Farris med Farrisbrua i enden. Stien videre gir flere fine utsiktspunkter, noen ligger litt høyere opp i lia og det gir god overblikk over småøyene oppover mot Nedre Ono. Den siste kilometeren før Nedre Ono går stien i gammelt kulturlandskap som dessverre gror mer og mer igjen. I lia ovenfor gården Nedre Ono går stien forbi et gammelt sommerfjøs, Litago, som er åpent og kan fritt brukes av turfolk. Passer fint med siste pausen her. Herfra går stien videre oppover i lia og så i lett terreng over Djupedalsveien og fram til Vestmarkaveien.   

Det er et omfattende løypenett i Vestmarka med flere muligheter til å lage en rundtur. Denne turen kan kortes ned ved å snu ved Dammen eller Fossane og gå tilbake via Bjørndalen. Følg skilt merket Bøkeskogen. Hvis en ønsker å gå en annen rute tilbake fra Vestmarkaveien, så følg veien 100 m mot Rømminga (østover) og ta stien til høyre oppover Storåslibakken. Følg skilt til Bøkeskogen 5,5 km.

Kart over området: Vestmarka, Kjose og Kvelde 1: 25 000. Utgitt av Larvik og Omegns Turistforening.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Med tog: Tog til Larvik stasjon. Kryss Storgata(RV 303).Følg Prinsegata til Larvik torg. Kryss torget og følg Oskarsgate rett frem til Kongegata. Ta til høyre og følg Kongegata til den krysser øvre Bøkeligate. Kryss veien og følg Gunnar Thoresens vei rett frem til Lovisenlund idrettsplass. Distanse ca 1 km.Med bil: P-plasser ved Lovisenlund idrettsplass. OBS tidsbegrensning,

Annonse