Heigeitilløypa: Gautefall - Holmevatn. Drangedal og Nissedal

Publisert av: Gautefall Turlag

Heigeitilløypa: Gautefall - Holmevatn. Drangedal og Nissedal

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  16,1 km
  7 timer
  En vei
 • Sesong
  Hele året

Kjør RV 358 og parkér på Gautefall skisenter. Løypa går langs biathlonanlegget på Gautefall, 460 moh, nordover opp fjellrabbene mot de gamle slåttemyrene ved Kvitbergstea og opp bakkene mot Jørundskårheia.

Utsikten åpner seg mot øst, sør og sør-vest før en går inn i dalen langs dei store tjønnane 647 moh. (OBS: hvor det høsten 2012 blir satt opp stor gapahuk med mulighet for hvile og enkel overnatting) og opp mot høyden ved Grønli. Her er det et flott rundskue, og det går en løypeavstikker 1,1 km vestover til varden på Grønlifjell, 741 moh.

DNT-sien går nå nordover, ned bakkene og krysser Grandalsbekken før den går opp langs Treungskvæven, nede under Grandalsfjell. Stien går nå i typisk, åpent heiterreng mot den markante, melkehvite Heigeitilsteinen, og man er cirka halvveis (10 km) til Holmevatn. Videre går løypa mot Østre Djupvatn, 586 moh, og krysser i bru utløpet av elva. Motbakkene fortsetter nordover mot Hesthomfjell, men like før Hesthomvarden, krysser stien den gamle ferdselsåra som gikk mellom Tveitane i Kyrkjebygda (Nissedal) og Fiskvann og Gautefall i Drangedal/Tørdal. Langs med ferdselsvegen lå det flere setrer/støyler.

Fra Hesthomvarden, 764 moh, får man, i klarvær, et fint rundskue nordover Kyrkjebygdheia, østover mot Tørdal, sørover mot alpinbakkene og turistsenteret på Gautefall. Vestover er det fjella rundt Nisser mot Fyresdal vi ser toppene på. Mot nord-vest kneiser Kyrkjebygdheias høyeste fjell; Skornetten, med sine 883 meter over havet.

Fra Hesthomvarden går løypa ned mot hvilebua Trongebu, hvor det også er utedo. Herfra går løypa nordover langs den gamle ferdselsvegen fra Tørdal, gjennom Trongane, og vi passerer den gamle seterstølen i Heddershommen, hvor den av de to setrene som var lengst i drift ble nedlagt omkring 1910. Løypa går nå opp til Holmevassosen, hvor det gamle, naturlige utløpet av Holmevatn var før det ble avstengt med dam (bygd 1965) etter reguleringen på 1960-tallet.

Omkring 40 meter fra dammen, ut langs vannkanten, ligger Holmevasshelleren, som trolig var bolig allerede i yngre steinalder, for 4000-6000 år siden.

Stien går nå videre nordover langs Holmevatn og følger den gamle seterveien i lett terreng. Vi passerer Holmevass-støylen, som ble nedlagt i 1875, 1,5 kilometer før vi når DNT-løypas ende, og vi møter bilveien ved Holmevatn.

Tekst og foto: Kjell Peder Haugene

Slik kommer du deg dit

Adkomst

https://maps.google.com/maps?q=59.070677,8.749384&num=1&t=m&z=16