Kjørkevegen-Futevegen-Kongevegen

Publisert av: Aust-Agder Turistforening
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  22,3 km
  7 timer
  En vei
 • Sesong
  Mai - okt
Dette er egentlig tre turer som kan slås sammen til en tur med utgangpunkt fra Engesland i Birkenes kommune. Da får man en lang, fin og historisk interessant tur, som man må regne med å bruke 7 – 8 timer på.
Fordelen med dette er at man kommer tilbake til utgangspunktet
for turen, ved Engesland, eller ved andre punkt
hvor man berører kjøreveger, for eksempel Vegusdal eller
Furholt.
Velger man å ta dette som tre enkeltturer, må man gå tilbake
samme veg til utgangspunktet eller ordne med transport
på fylkesvegene. Futevegen går det fint å sykle med
terrengsykkel og man kan da lage seg en rundtur ved bruk
av fv. 406/405
KJØRKEVEGEN:
Fra Engesland, er det naturlig å starte med å gå
Kjørkeveien til Vegusdal. Dette er et gammelt stifar fra
den tida da kirka for disse indre bygder lå på Vegusdal.
Her stod det opprinnelig en stavkirke, hvor kirkeportalene
er bevart og befinner seg i Oldsaksamlingen i Oslo.
Senere ble Engesland kirkested i Vegusdal kommune, hvor
den nåværende kirke står. Kjørkevegen mellom Engesland
og Vegusdal er registrert som den gamle historiske vegen
den er, løypa er merket og det er satt opp skilt med interessante
historiske opplysninger.
Fra Engesland sentrum følger man fv. 291 ca. 400 m. Her
tar tydelig merket sti opp til høyre i fint skogsterreng. Ca.
1 km opp kommer man til stidele og det anbefales en tur
opp til Tillarknappen, et utsiktspunkt 357 moh. Her har
man flott rundskue over Engeslandbygda og Ljosevannet.
Tilbake til Kjørkevegen går det nedover til Kloppekilen,
en kil av Haukomvannet. Her ble det drevet utvinning av
myrmalm i eldre tider og skilt forteller om Sindrehaugene
der navnet minner om slik virksomhet. Tre stokkebåter
ble funnet i området i 1980-årene, hvorav den eldste er
datert til ca. 995 e.Kr. Båtene er nå utstilt på Iveland og
Vegusdal bygdemuseum.
Videre går turen oppover snaue berg med utsikt vestover
og man kommer opp i terreng som minner om høyfjellet.
Her er det lett å gå med mange fine rasteplasser. Det er
skiltet på spesielle steder som Brurefallet, Krossen og det
merkelige steinbildet på Krosseheia, før det bærer utover
mot Vegusdalgrenda. Man går på kanten av en dyp dal
og et sted nede i lia må man være oppmerksom og følge
den merkede stien som tar av til høyre. Etter ca 7 km i
nærheten av Vegusdalgrenda møter man Futevegen.
Denne kan man følge nordover ca. 500 m til gårdene og
kirkestedet hvor det nå er reist et kapell. Fra stidelet kan
man også svinge møt høyre og starte på Futevegen.
FUTEVEGEN:
Futevegen er en del av Allmannavegen som er registrert
fra Evje (Setesdal) til Froland verk (Arendalsområdet). I
Vegusdal er vegen merket og omtales som Futevegen, da
futen (skatteoppkreveren) brukte vegen på sine embetsturer
til de indre bygder. Vegen er lett og fin å gå og den er
skiltet på interessante historiske steder. Etter 2-300 m
krysser man fv. 405, hvor det også kan parkeres. Vegen
videre er en idyllisk gammel hjulveg, hvor man kan tenke
seg at futen har fartet att og fram i sin karjol.
Det er flatt og fint å gå, og man passerer gamle høybuer,
et varp, likkviler og brurelè. Etter ca. 4 km kommer man
til vegdele til Breisåsen, en einbølt heiegård. Sideveien
opp er ca. 500 m lang, gårdens beliggenhet og utsikt er
fin, men det er lite dyrka mark å se. Etter ca. 1 km videre
på Futevegen passerer man Engelsåna som kommer fra
Engesland og Ljosevannet. Skiltet her forteller om
fløtingsarbeidog drukningsulykke. Litt senere er det bru
over Rekstølbekken med et flott steinarbeid i brukarene.
Det siste historiske stedet man kommer til er
Stompesteinen, hvor en dramatisk hendelse fant sted i
1724. Etter 8 km gange nærmer man seg sivilisasjon og
bilveg, og passerer et stort fellesbeite ved Furholt sag.
Hvis man sykler Futevegen, kan man sykle fv 406 tilbake
til Vegusdal dersom bilen er parkert der. Skal man gå
videre til Engesland er Kongevegen neste etappe.
KONGEVEGEN:
Kongevegen er antatt å være en indre administrasjonsveg
mellom Stavanger og Tromøya ved Arendal i et sørvestnorsk
småkongerike på 800-tallet. Det er således en
meget gammel gang- og rideveg som er registrert
gjennom Iveland og Vegusdal. På denne turen følger vi
Kongevegen i ca. 5 km.
2-300 m vestover fra der Futevegen kommer fram til
fv.406, vil skilt og merking vise hvor man tar av til venstre
på Kongevegen. Man bør følge nøye med på kartet,
stien kan være noe tilgrodd og merkingen til dels vanskelig
å oppdage. Kongevegen går i et variert skogsterreng,
over myrer, opp og ned lier og over snaue flater. Også på
denne strekningen finner man opplysende skilting bl.a.
hvor en gammel kirkeveg fra sør krysser Kongevegen.
Spesielt interessant er det å komme til Toskebu, hvor det
faktisk sto ei skjenkestove på 1800 tallet. Det fortelles
om ei ferm kone som bodde her med mannen sin. Ho var
kjempesterk og bar et anker brennevin på nesten 40 kilo
fra Lillesand og heim til Toskebu. Men så hadde ho da
også godt drikke å by de vegfarende i lang tid framover.
Etter ca. 5 km kommer man fram til Aggevann, et bemerkelsesverdig
stort og grunt vann som delvis er dekket av
nøkkeroser. Vannet er en severdighet med fine flate fjell
ned mot strandlinja. Disse innbyr til en lang rast og hvile,
men pass på, ingen bålbrenning. Ved Aggevann ble det i
2005 markert en ”gjenåpning” av Kongevegen, og i den
forbindelse avduket en stein med inskripsjonen
”Kongevegen gjenåpna 28.8.2005”.
Like etter Aggevann kommer man til et vegdele hvor
Kongevegen svinger mot sør og er identisk med
Varpevegen som fra 1860-åra var postvegen til
Kristiansand fra Engesland. Men vi har 3 km å gå mot
nord gjennom et hyttefelt, langs med kil av Ljosevann,
forbi gårdene Stølen og Ås og fram til fv.405. Herfra er
det kort veg ned til utgangspunktet Engesland sentrum.
Du har nå gått ca. 25 km på gamle, fine, historiske veger,
lette å gå på og godt skiltet. Det er ivrige turgåere i
Vegusdal Helselag som står for merking og opplysende
skilt og det er bare å takke for det arbeidet som blir gjort.
STOMPESTEINEN
Om den dramatiske hendelsen i 1724 står det på et skilt
ved Stompesteinen på Futevegen:
”På dei flate fjella ved Stompesteinen ramla den vidgjetne
skrivaren på Myklebostad Lyth Ørum av hesten og blei
liggande i uvet - for så å døy nokre dagar etter. Segna
seier at ein svart hund skvatt fram og at hesten stokk slik
at skrivaren datt av. Folk fekk det til at det var hinmannen
som hadde skapt seg om til ein hund - og at skrivaren
fekk løn som fortent.”
Skrivaren var tydeligvis en upopulær øvrighetsperson.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ved å ta utgangspunkt for turen ved Engesland, kjører man fv.42 fra øst eller vest og tar av på fv.405 i Vegusdalkrysset. Etter ca. 9 km kommer man til Engesland som er senteret i tidligere Vegusdal kommune med kirke, butikk, gårdsbebyggelse og boliger. Stedet ligger vakkert til med utsikt til det store og breie Ljosevannet. Her er det enkelt å sette fra seg bilen på offentlig område.