Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  4,4 km
  3 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - okt
Turens utgangspunkt er ved Iveland kirke, en korskirke i tømmer som ble bygd i 1836.
Byggmester for Iveland kirke var den velkjente Anders
kyrkjebyggar, som bygde hele 9 kirker i 1830-40 årene,
bl. a. Valle, Hylestad, Sandnes, Bygland og Årdal kirker i
Setesdalen.
Vi befinner oss nå i Iveland sentrum, Birketveit, med
kommunehus, skole, bolighus og butikk liggende rundt
den idylliske Birketveittjenna. På vestsiden av tjenna kan
man ane fjellkollen Slottbakfjellet med rester av bygdeborg
fra folkevandringstida.
TUREN:
Etter ca. 200 m. passerer man Ivelandshallen og allerede
nå har man passert stedsnavn som Soldatermoen og
Tremerr-ækra, noe som tyder på både eksersis og avstraffelse
i kirkas nærhet. Vi skal nå svinge til høyre opp
Langedal. Dette var gammel kirkeveg fra gårdene i austre
Iveland, og stednavnet Skautups foteller at her stoppet
man for å ta på seg finstasen når man nærmet seg kirka.
Opp i kneikene kommer man til et stidele for turen. Det
anbefales at man følger vegen slik at man går turen med
klokka. Langedalsvegen stiger oppover, men er tydelig og
grei å gå på. Etter ca.1,5 km tar den merkede stien skarpt
av til høyre og går bratt opp gjennom granskogen mot
Berefjellet. Dette er en fjellrygg i nord-syd retning med
”høyfjellsterreng” og hvor varden ligger 409 m.o.h. Selve
vardepunktet har mindre utsikt, men stien fører deg 500
m sørover til stupet hvor man har et flott panorama over
skog og vann og Ranestadgårdene i det fjerne. Her er det
bare å gi seg tid, raste og fotografere.
Tilbake til tjenna på åsryggen følger man merkene mot
vest og nedover blanke fjell hvor det er lett å gå. Når man
kommer ned i flatere lende, vil et nytt stidele vise veg sørover
ca. 500 m til Skjeperøys. Dette er et interessant fornminne,
ei røys på flate fjellet med noe som ser ut som et
gravkammer i midten. Røysa kan minne om ei bronsealderrøys.
Ca. 150 m sørøst for denne ligger ei anna stor
røys av små og store steiner, rektangulær, 25 m lang og 3
m brei. Endelig alder og funksjon av røysene er ikke fastlagt,
men man befinner seg nå på Kongevegen, den sørnorske
administrasjonsvegen fra 800-tallet, som også er
omtalt på en av turene i Vegusdal. Det er sikkert en
sammenheng mellom Kongevegen og disse røysene.
Tilbake til stidele følger man nå merket sti tilbake til
Iveland kirke. Man går her stort sett langs traseen for den
gamle Kongevegen. Sikker angivelse har man bare i myrer
hvor stikkprøver er foretatt og såkalt trandling er registrert.
På Jobremyr er vegen registrert og dette er markert
med skilt.
Etter ca. 2 km på Kongevegen kommer man ut på en
høyde hvor man ser ned til kirka. Snart er man nede i
Langedal igjen og framme ved utgangspunktet.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fv 403 fra Vennesla til Hornesund (rv.9) tangerer Iveland sentrum og avstanden inn til kirka er ca.300 m. Her er det stor parkeringsplass og et stort informasjonsskilt om
Berefjellturen.
Annonse