Tananger: Geologisk vandring langs havet

Publisert av: Stavanger Turistforening
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  3,9 km
  4 timer
  En vei
 • Sesong
  Apr - sep
En vandring langs vest og nordsiden av Fjøreneset, eller Tanangerhalvøya som kanskje er den mest brukte betegnelsen, er annerledes enn de andre turene langs Jærkysten.

Området er preget av nakne og blankskurte svaberg, store flyttblokker og rullestein. Hvite kvartsstriper sammen med litt bredere lag av lysegrå granodioritt lyser opp i den mørkegrå og glimmerrike gneisen. Helt nord på Jåsund finner du et smalt belte med kalkspatmarmor, noe som lokalt påvirker plantelivet i gunstig retning. Rart å tenke på at alt dette er skjøvet inn over Tananger fordi Norge og Grønland kolliderte for 3-400 millioner år siden. Innenfor klippene er det lynghei og forkrøplede trær som prøver å skjerme seg for vestaværet.

I Risnesområdet i Tananger har bebyggelsen krøpet nær inn til kystlinjen og lenger nord på Myklebust ligger det en rekke hytter, men i dette åpne og værutsatte landskapet finner du fremdeles synlige spor etter kystens liv og arbeid. I Vestø og Skiftesvik ligger tradisjonsrike naust. I Vestø er det også overgrodde tufter av et 25 meter langt naust fra folkevandringstid. En steinsatt ’tarevei’ fører ned til bukta i Risnes, og fram til Loktetjørn går det en gammel kjerrevei som ble brukt i forbindelse med isskjæring.

Du kan komme ut til svabergene og kystlinjen en rekke steder, men det vanligste er å starte turen enten i Tananger havn eller fraJåsund ved Hafrsfjord bro. Vi anbefaler å bruke rutebuss i forbindelse med denne turen. Den stopper i begge ender av turtraseen.

Fra Jåsund følges Jåsundvegen fram til Stokkavika, derfra er det bare å følge kystlinjen vestover. Dersom du begynner i Tananger havn så er det mest naturlig å starte ved det ærverdige Monsenhuset. Huset har 32 rom og den eldste delen er fra 1732. Bygningen har blant annet vært bolig for losoldermannen og gjestgiveri. Gå opp Oldermannsbakken og derfra ut til kystlinjen som følges nordover.

Løypebeskrivelse: Ikke tilrettelagte stier, men lett å gå på svabergene
langs sjøen. Lengde: 5 km en vei. Start fra Jåsund eller Tananger
havn. Adkomst også fra Stokkavik, Vestø, Risnesbakken

Verd å se: Kystkultursamlingen Melingsjøhuset Geologien

Fiske: Flott sjøfiske fra svabergene

Bading: Risnes

Båndtvang: Hele året langs turtraseen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Rv 509 til Tananger. Gode bussforbindelser fra Stavanger. Rutetider www.kolumbus.no eller ruteinfo 177. Parkering: Tananger havn,Prestaskjersvegen v/Hafrsfjord bro.

Adkomst med offentlig transport

Gode bussforbindelser fra Stavanger. Rutetider www.kolumbus.no eller ruteinfo 177.