Bjødnabu - Pundsnes

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  8,4 km
  4 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mar - okt

Driftevei som fremdeles er i bruk
Bjødnabu (450 moh.) er et flott turområde som er mye brukt av Hjelmelandsbuen. Her kan du gå turer i skog og mark, fiske, bade eller gå på ski om vinteren. Når det er snø, er det ekstra populært å dra til Bjødnabu. Kommunen har sammen med Hjelmeland Idrettslag opparbeidet lysløype for vinterbruk. En runde i løypa er også oppgruset slik at i barmarksesongen kommer en fram både med barnevogn og rullestol.

Denne turen følger den gamle drifteveien fra Bjødnabu og over mot Pundsnes. Drifteveien er fremdeles i bruk. Her blir sauene jaget til heis på forsommeren og hjem utpå høsten. Stien har flere veideler underveis med umerkete stier til Måmyra, Gjesfjell, Byrkja og Tuntland.

Den merkete løypen går fra Bjødnabu gjennom skogsterreng og myrer; over Tuntlandshøgeheia, forbi Middagsknuten, oppom Sandsåsen, og ned til Pundsnes i enden av det kommunale industriområdet.

Løype: Merket. Bjødnabu – Pundsnes 9 km. 3-4 timer en vei. Det kan lønne seg å ha en bil på Bjødnabu og en på Pundsnes. slik at du slipper å gå tilbake og hente bilen.

Tips: Hjelmeland Turlag har tre turpostar underveis på ruta, som òg er fine utsiktspunkt. Vel verdt å ta avstikkaren til desse frå hovudruta: Post 3: Middagsknuten, Post 2: Sandsåsen og Post 1: ved Kro

Kart: Turkart Hjelmelandsheiane 1:50 000

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Følg rv 13 til Hjelmeland. Videre på fv. 660 fra Hjelmeland, retning Vormedalen. Følg skiltet veg mot Husstøl og Bjødnabu. Stor parkeringsplass i enden av veien ved hytta til Hjelmeland Idrettslag.
Annonse