Topptur i Øyungsfjellet

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening

Topptur i Øyungsfjellet

17 km i lett snaufjellterreng.
Lengde: 17 km.
Turkart: Åstdalen.

Følg sti mot Øyungsjøen til høyde 894 m.o.h., ta av til venstre og følg sti opp mot Øyungsfjellet. Den første høyden er Danseren, 1009 m.o.h. her kommer Rondanestien opp fra stikrysset nær utløpet av Øyungsåa. Videre nordover følger Jomfua og Tjuven på rekke og rad. Er været godt og sikten god, ser vi nå Rondane i nord- nordvest. Vi fortsetter langs merkningen mot Godlidalshytta, HHTs ubetjente kvarter som leies av Philske Sameie i østskråningen av Godlidalen. Har du DNT- nøkkelen med, kan det rastes innendørs om være skulle være dårlig. Lia rundt og innenfor Godlidalshytta har særlig stort forekomst av vasskjeller, som springer ut av grunnen p.g.a. gunstige geologiske forhold. Vannet siger ned i grunnen, men støter mot tette morenesjikt og tyter så ut i dagen som friske oppkommer og bekker. Vi tar nå stien opp mot Tua, 1090 m.o.h., Ringsakers høyeste punkt. Flott utsikt mot Rondane i nordvest og Jotunheimen i vest! Gå videre nordøstover, på nordsiden av den store myra i enden av Londalen og ta sørover på stien frå Stor- Elvdal forbi Himmelkampen, 1063m.o.h., grensepunkt mellom Ringsaker, Åmot og Stor- Elvdal kommuner. Vi er nå i prektig molteterreng, noe du fort blir klar over om du kommer her i august. Stien fører over Svartkampen tilbake mot Øyungen og P- plassen. Dette er avgjort er av de flotteste turene i Ringsaker!

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Adkomst: øvre parkeringsplass på Øyungen, som når via Kvarstadsætra i Åstdalen.

Hamar og Hedemarken Turistforening