Barnevandringsstien på Sørlandet, Kvinesdal - Grimstad

Publisert av privatperson

Barnevandringsstien på Sørlandet, Kvinesdal - Grimstad

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  34,6 km
  En vei
 • Sesong
  Hele året
På 1800-tallet var det i store deler av Vest-Agder en ubeskrivelig fattigdom. Tidligere var befolkningsveksten løst ved at gårdene ble delt opp i mindre bruk. Men brukene ble etter hvert for små til å gi levebrød for flere. Det ble nød og tvangssalg. Barna måtte også hjelpe til og en nødløsning for mange barnefamilier ble å sende barna på gjeting til større velstandsgårder på "Austlandet" som områdene aust for Kristiansand ble kalt.

Barna kom fra Kvinesdal, Lyngdal, Audnedal og Mandal. Veien kunne være opp til 10-15 mil. Hele veien gikk de til fots trass i at de yngste ofte ikke var mer enn 9-10 år, det hendte også at 7-åringer var med.
Barna gikk av sted i slutten av mai og kom ofte ikke tilbake før i november. Arbeidet bestod mest i å gjete husdyr, men de måtte også hogge ved, bære vann og på mange måter gjøre nytte for seg på gårdene de kom til. Lønnen for en sommers gjeting kunne være 40 kr. som barnas foreldre fikk. Denne barnevandringen ble stort sett avsluttet rundt 1910

Total lengde på stien er 136km og krysser ni kommunen i to fylker fra vest mot øst. Løypa er delt i sju etapper som passer for dagsturer. Stien går på tvers av heiene og dalene mellom hav og høyfjell i Agder. Høyeste punkt ligger på Kvinesheia ca 500 m.o.h. Kart, video og omtale av de enkelte etappene ligger på www.barnevandring.no. Det finnes infotavler ved startstedet for hver etappe både på norsk og engelsk

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Se folder for informasjon
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.