Topptur til Tyinholmen-Utsikten (1480 moh.) 

Publisert av: DNT Oslo og Omegn
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  2,3 km
  2 timer
  En vei
 • Sesong
  Jun - okt
Rett ovenfor (sørøst for) Tyinholmen ligger en bare 4 meter lavere parallell til Eidsbugarden-Utsikten. På Tyinholmen har mange kalt denne toppen for Skinneggen (selvom dette egentlig er navnet på hele ryggen og det høyeste punktet 1607). For å unngå misforståelser har vi valgt å kalle den Tyinholmen-Utsikten. Utsynet er minst like fint som fra Eidsbugarden-Utsikten, ettersom man også fra dette ståstedet ser utover nordenden av Tyin med Tyinholmen. Tyinholmen-Utsikten har også en steinvarde med postkasse med besøksbok, dessuten en utsiktstavle med tegning av tindepanoramaet innover mot Jotunheimen, med angivelse av navn.

Det er god sti, som er vardet og merket med hvite V-er, på hele strekningen mellom
Tyinholmen og toppen. Stien starter i svingen der veien fører opp i hyttefeltet, som krysses. Oppe i siden passeres en kjempestor stein idet utsikten mot Tyinholmen snart forsvinner. Rett under toppen flater terrenget ut, før stien passerer en steinur. Den gjør deretter en U-sving bratt opp på ryggen, der den kommer opp mellom to steinvarder.
V-merket sti med steinvarder fører via toppvarden til høyre (1491 m) bort til Eidsbugarden- Utsikten (omtrent 1 km i lettgått terreng). Varden og panoramategningen ligger snaue 100 meter til venstre (nordover), med det samme man kommer opp på ryggen. Fortsett 50 meter forbi postkassevarden, til der utstikkeren ender bratt mot nord og man ser hele Eidet med bilveien mellom Tyinholmen og Eidsbugarden.

Turforslaget er hentet fra turheftet "I Vinjes fotspor" som selges lokalt.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Start fra Tyinholmen.