Tur på Svenskeveien på Krokstadskauen

Annonse

Om turen

Denne imponerende gamle hesteveien på Krokstadskauen i Nedre Eiker ble bygd av to svensker i 1934 for tømmertransport, og er et klenodium av en vei. 

Den er i flere partier flott opparbeidet med steinfyllinger og utgravninger, og er stedvis sprengt inn i fjellet.

 Svenskeveien starter et stykke oppe i Solbergvannsveien nord for Årbogen idrettsanlegg i Krokstadelva. Rett etter den store og krappe høyresvingen i Mælen tar Svenskeveien/stien av bratt opp mot nordvest. 

Traseen går videre via et utsiktspunkt hvor det er en liten benk, og inn til Spærmyr, en lunneplass for tømmer. Fra Spærmyr kan du returnere samme vei, eller ta av et stykke etter at du har snudd og returnere via et fint utsiktspunkt på Mælkollen, kalt Utsikten og XO-toppen. Det er skiltet opp til toppen.

 Anbefalt alder fra ca 5 år. Turen har en litt bratt stigning på en stibit etter Årbogen, så jevn stigning på vei opp til Mælen. Derfra en kort bratt bit, og deretter er det lett terreng inn til Spærmyr. Vær obs. på at Svenskeveien til dels er uthogd/bygd i fjellvegg uten sikring/gjerde. Litt utrast enkelte steder.

En søknad fra Chr. Steenberg behandlet av Nedre Eiker Formannskap 26. juli 1934 viser at det var samarbeid om denne veien skogeierne imellom. Søknaden gjaldt bevilgning på kr. 25, - til veien, og det ble innvilget kr. 12,50. 

 Traséen er skiltet fra Årbogen P-plass.

 Navneberg Like inntil Solbergvannsveien, på vestsiden av veien ovenfor Årbogen idrettsanlegg, ligger det et navneberg. Inskripsjoner fra begynnelsen av1800-tallet er godt synlige. I Nedre Eiker er navneberga glatte og fine og ligger ved gamle ferdselsårer eller på utsiktspunkter, og bergartene er av nokså løst og bløtt materiale slik at det var lett å risse inn tall og bokstaver. På navneberg finnes årstall og navnetrekk som er opp mot 300 år gamle. Stedet er skiltet.

Daumannstein Litt lenger oppe i veien, på høyre side, ligger en spesiell stor stein - Daumannstein, eller Hvilestein/ Kløppærstein. Dette er en flat, avlang og knapt meter høy basaltstein. På overflaten er innhogd et kors, og omrisset av et hode er synlig. To karer som drukna inne på skogen skal ha blitt lagt på steinen mens bærerne hvilte. Den første, Kristian Olsen (Kristian Kløppær), inngikk veddemål om å svømme rundt Steindammen. Han druknet dessverre, og ble båret til bygds 18. august 1857. Den andre karen var Johan Stenklev som druknet i Solbergvann 29. juni 1912 under en innvielsesfest av Stenklevhytta. Johan falt over bord fra en båt. I gamle dager så folk at når lyden fra kirkeklokkene i Haug kirke nådde steinen, snudde den seg. Stedet er skiltet. 

 Kart: Turkart Eiker Øst: Snaukollen/Glitre/Lokkeråsen 1 : 20 000 eller Drammen nordmark 1: 20 000, evt. turkart Finnemarka 1:50 000.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Bil til Årbogen P-plass. Evt. til liten p-plass nedenfor bommen på Solbergvannsveien, bak Årbogen idrettsanlegg. 

Adkomst med offentlig transport

Ja
Annonse