Liomseter via Reinhamran til Svarthamar

Publisert av: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om turen

Sørvestover forbi Kringlonen og over Fjelldokka på sommerbru. Stiskille for ruta om Tapptjerndalen like etter brua. Mot Skruvdalsbua (allmenningshytte) ved Skruvdalstjernet, så brått østover opp på vestsiden av høyde 1068. Ned i myrlendt søkk og opp igjen over høyde 1070. Videre over fjellryggen på vestsiden av nordre Fukhamran, forbi Steintjernet og mellom Reinhamran og Svartetjernet. Inn på ruta fra Tapptjerndalen ved Finntoppbakkan. Bratt ned fra snaufjellet mot sør, og inn på vei de siste par hundre metrene til hytta.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Bilvei helt frem til hytta. Buss / tog / taxi kan også benyttes.
Annonse