Fossvannet 

Publisert av: Nord-Troms Friluftsråd
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  3,8 km
  3 timer
  En vei
 • Sesong
  Jun - sep

Fra start, gå langs en traktorvei på nordsiden av Fosselva, den treffer en sti som man følger videre. Deretter videre oppover lia i jevn stigning opp til Lemman. Drei mot nord når du kommer over skoggrensa. Du ser etter hvert en gresskledt skrent med et bekkefar, følg bekkefaret oppover et lite stykke og drei mot sør. Gå på høyre side av to små vann på ca 440 m høyde. Etter en liten nedstigning fra vannene kan det være litt myrlendt terreng fram til Fossvannet. Ved selve vannet er det en fin slette. Underveis har du flott utsikt over Straumfjord og Reisafjorden. Fossen kaster seg ut i fritt fall (64 m), og kan høres godt. Denne turen kan gås på begge sider av fossen, sørsiden/høyre side opp er noe brattere enn ruta som er beskrevet her.

Se kartutsnitt for omtrentlig beskrivelse av løype. Løypa er merket/delvis merket, men du må følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Turen starter i Straumfjord hvor du parkerer ved Fosselv Camping, ved grustaket på andre siden av E6.

Nord-Troms Friluftsråd