Truisku, Sørkjosen

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  1,7 km
  1 time, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Fra parkeringsplassen følger man den grusede stien gjennom Goppa friluftsområde (Gamlehjemsskogen) og fortsetter rett fram over lysløypa når man kommer dit. Like etter møter man på skiltet som peker mot Truisku. Derfra fortsetter stien videre opp bakkene. Ved det gamle damanlegget deler terrenget seg i to daler, Jernelvdalen og Lallosdalen. Man følger stien som går langs Lalloselven i sørlig retning. Stien er godt merket og opparbeid. Her deler stien seg og er merket mot Truisku og mot Lallos. Velg stien som peker mot Truisku. Snart har man passert tregrensa og får utsikt opp mot Truiskufossen og vardene. Under Truiskufossen er det en åpen hytte hvor man kan ta en lengre pause. Kodeskiltet henger på utsiden av hytta. 

Turen går gjennom beiteområde for reinsdyr. Vi minner om ordinær båndtvang f.o.m. 1. april - 20. august.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkering ved "Kronebutikken" i Sørkjosen. Avkjøring fra E6.
Annonse