Edlandsfjellet - nærmeste nabo til Ålgård

Publisert av: Stavanger Turistforening
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  5,7 km
  2 timer
  En vei
 • Sesong
  Hele året

Edlandsfjellet ligger sør for Ålgård og er det mest brukte turterrenget i Ålgårds nærområde. Kjører du E39 langs Edlandsvatnet ser du Edlandsfjellet med Neseskogen over på den andre siden av vatnet.
Det er en fjellrygg som strekker seg fra Idland i øst til bortimot Bursfjellet i Time kommune i vest. Området er gjennomskåret av flere daler med små tjern. Landskapet består av beitemarker,
lyngheier, myrer og nakne bergnabber. Høyeste topp er Nonsfjellet med sine 381 moh. Det er lite skog bortsett fra Neseskogen som ligger i det sør-østre hjørnet. Ellers er det noen skogdotter med gran og furu i området rundt Grunningstjødnå og i Stølane som ligger på sørsiden av fjellet.

Et kjent sted er Stemmen, et oppdemmet tjern fra tidligere kraftverk. De fleste turene går forbi dette tjernet. År om annet kan du finne noe blåbær. Gjesdal sin kommuneblomst klokkesøte vokser på sørsiden av Stemmen og i dalen inn mot Grunningstjødnå.

Nonsfjellet
Følg kjerrevei opp til Stemmen og sti til venstre for Stemmen. Stien fortsetter sørover opp Fannalidalen. Denne dalen er i begynnelsen ganske bratt, men når du har kommet opp det bratteste, ser du varden på Nonsfjellet rett fram. Det er lagt ut bok her så alle som besøker toppen kan skrive inn navnet sitt. For ikke å gå samme vei tilbake, fortsetter du på sti videre sørover. Etter et par hundre meter deler stien seg. Ta til venstre og gå i en bue ned mot dalen nord for Grunningstjødnå og ut til Stemmen.

Parkering: Ved Neseskogen

Løype: De fleste stiene på Edlandsfjellet er ikke merket, men ellers tydelige. For det meste er stiene
greie å gå på. Da det er en del våte myrer, er det best å bruke støvler eller fjellsko.
Nonsfjellet: Med 2 timer har du god tid. Høydeforskjell ca 250 m.

Kart: Norge-serien Stavanger 1:50 000

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Når en kjører E-39 langs Edlandsvatnet ser en Edlandsfjellet på andre siden av vatnet. Turen starter fra parkeringsplassen ved Neseskogen. Hit kommer en ved å kjøre Rv-506 fram til Edland, svinger av og kjører Neseveien fram til et lite skogholt og parkeringsplass på høyre side av veien.
På vei ned Fylljingsdalen passerer vi enda et landemerke. En stor stein kalt Gjøasteinen ruver i terrenget og setter fantasien i sving for hvordan steinen har landet akkurat her. Snart er vi nede på kjerreveien igjen og turen går mot slutten. Hele runden er på 6,2 kilometer. Uten pause klarer du å gå turen på snaue to timer, mens en bruker lett tre timer om en tar det med ro underveis og på toppen.
Annonse