Småvannsbu - Askers idyll i Kjekstadmarka

Publisert av: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om turen

Her veksler turterrenget mellom åpen, fin furuskog og spennende juv. Et tureldorado med mange fine naturlekeplasser og kulturminner. Ikke glem soppkurven på høstturen!

De blå merkene ved p-plassen Krokekra følger en gammel driftsvei fra jernverkstiden inn i skogen. Fra 1698 til 1804 var Dikemark jernverk i drift. Fossen som renner ut fra Verkensvannet, ga kraft til driftsbygningene. Verket trengte mye trekull til produksjonen, og mange lass kull ble kjørt her. Det ligger flere kølabonner langs stien, steder der de lagde trekull. Jorda er fortsatt kullsvart, 200 år etter at virksomheten tok slutt. Graver du litt, finner du små kullbiter.

Langs stien til Småvannsbu er det mange lekeplasser: stein, gapahuk, små stup og kløft ned til Nordre Småvann. Mellom Småvannsbu og Nordre Småvann er det stup og skrenter som det går an å klatre i. 200 m nord for hytta ligger de to kjempesteinene som gir næring til fantasien. Hvem satte dem der?

På hjemveien går stien forbi en kølabonn der Asker Turlag har reist kopi av koia der kølabrennerne holdt til når de arbeidet der. Lenger nede ligger flere lekesteiner.

Stien kommer ut av skogen på vakre Stinaløkka med to tufter etter stuer der jernverksarbeidere bodde. Turen kan dere avslutte med bad i Verkensvannet eller Ulvenvannet.

Fakta
Hvor: Kjekstadmarka, sør for Dikemark.
Utgangspunkt: Bussholdeplass Dikemark eller ved p-plass Krokekra, Dyringveien 5.
Turlengde: 5 km rundtur
Terreng: Småkupert. Blåmerket sti. Skrenter, stup og enkelte steinblokker og både furu- og granskog skaper variert landskap. Preparert skiløype om vinteren til 600 m nord før hytta.

Tips: Alternative ruter til Småvannsbu går over Breimåsan fra Heggedal (4,5 km en vei) eller fra Blåfjellhytta (2,7 km en vei). Da kommer du også forbi utsiktspunktet vest i Breimåsan.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Kollektivtransport: Buss 701 fra Blakstad, Asker eller Heggedal til Dikemark. Med bil/sykkel: Parkering ved Krokekra
Annonse

Publisert av

DNT Oslo og Omegn