Topptur til Raudhella i Rota ved Tømmerneset.

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  5,6 km
  3 timer
  En vei
 • Sesong
  Apr - sep
Ta av fra E6 ved Steigenkrysset, og kjør et par hundre meter til veikryss mot Rota. Kjør til Rota og videre gjennom bomstasjon og ca. 1200 meter hvor du kan finne en utkjørsel med plass for en bil eller to. Da er det bare å gi seg i klyvinga opp lia mot nord-vest. Til å begynne med er det lyng og myr, forholdsvis tungt å gå, men når du kommer opp og dreier nord mot Raudhella, har du flott fjellterreng. Det er jevn stigning opp mot toppen hvor du kan nyte utsikten opp mot Sagvassdalen og en del av de 7 vannene som ligger her. Er dere to biler er det lurt å parkere en på Djuplasti, gården like etter du har svinget inn fra Steigenveien. Da kan du fortsette fra Raudhella og nord mot Svarthammaren og Raudhellvatnet. Du følger så elva og opplever den flotte fossen ut av Raudhellvatnet, krysse elva fra Lielvvatnet og komme innpå stien fra Forsanvatnet og så gå ned til Djuplasti. Elva fra Lielvvatnet kan være vanskelig å komme over ved stor vannføring. Liker du ikke bratta ned fossen kan du fortsette i høyde med Raudhellvatnet mot Lieelvvatnet og krysse elva ved utløpet. Du går rett mot høyspentlinja som kommer opp lia og følger stien under den ned til Djuplasti.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Til Tømmerneset ved E6 med bil eller buss videre inn til Rota hvor turen starter.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.
Annonse