Jondalsleite - Fjellstøl

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  2,4 km
  1 time, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - nov

Turen er ikkje kome med på infotavler. Men om du startar i Jondal sentrum og fylgjer tur mot Teglhaug (Elvastien, turnr. 23) kjem du inn på turen, med skilt som peikar mot Fjellstøl.

Du kan også starta turen med å køyre i retning Folgefonna ca. 1,7 km til Jondalsholmane. Der er det skilta mot Fjellstøl og Teglhaug. Parkering av bil i vegkant like før skiltet. Gå oppover ca. 100 m til stikryss, skilta Teglhaug/Fjellstøl og Jondalsleite. Om du har gått frå sentrum over Jondalsleite kjem du også til dette krysset. Gå mot Fjellstøl oppover i snauhogd dalføre . Etter 5-10 minutt kjem du til eit stikryss, med skilt vidare til Fjellstøl og Teglhaug. Gå mot Fjellstøl, i god skogssti, deretter ut på snauhogst. Følg hogstveg eit par hundre meter, og ta til venstre. Då kjem du straks til eit utkikspunkt med flott utsyn ned mot Jondal sentrum.

Vidare oppover opnar terrenget seg, og etter kvart er det også fin utsikt mot nedre Krossdalen. Det kan vere nokså vått mange plassar, så du bør ha vasstette sko eller støvlar.

Turen svingar så mot sør/vest i ope landskap mot Fjellstøl. På Fjellstøl er det skilta tilbake til Jondalsleite, men her kjem du også inn på turnr. 24 og 25. Til Jondal sentrum er det omtrent like langt, anten du går mot Sætveit eller tilbake om Jondalsleite.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Turistinformasjonen i Jondal sentrum, eller 1,7 km i retning Folgefonna.
Annonse