Sota Sæter til Randsverkstjønne

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

Tur til Randsverktjønne med flott utsikt over Liavatnet, Sota og mot Tverrådalskyrkja

Gå opp setervegen mellom setrene på andre siden av grinda til Sota. Stien er merket med røde prikker. Den fører deg opp lia og inn i Breheimen nasjonalpark til Puttberget. Flott utsikt over Liavatnet, Sota og Tverrådalskyrkja. På Puttberget går du over en haug der ei gammel jernvinne lå. Stien går langsetter Puttberget, over myrane og fram til Illvegen. Her møter du stigen som går opp til Rundhaug. Stien går videre over Randsverk der du kan sjå spor etter ei gamal seter. Området var verdifullt på grunn av jernvinne, klebersetensbrudd, falkefangst og reinsjakt før i tida. Snart passerer du Randsverkgrove og lengre framme ligger Randsverktjønna.
Her kan du snu og følge stien tilbake til Sota eller du kan følge stien fram til kanten på Brennseterberget. Stien går nedover langs berget, over søre Randsverkgrove, nord for ei stor steinrøys og ned til Baksidebrennsetra. Det er bratt og ulendt terreng på noen steder. Du kommer ned på Sotvegen og det er 4,7 km fram til Sota langs vegen.

Starthøyde: 745 moh
Høyeste punkt: 1020 moh
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Buss til Lom. Lokalbuss fra Lom til Sota Sæter (se Nor-Way Bussekspress).
Annonse