Mysubytta til Handspikje

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

Følg DNT-merket sti over brua fra Mysubytta. Ved delingen går du rett frem og innStyrtbyttdalen. (Merket til Sprongdalshytta.)Flatt lende i frodig løvskog og grovvokstfuruskog. Deler av denne stien kan være våti perioder. Løypen passerer Syrtbyttvatnet påhøyre side, og skråner jevnt oppover sidentil Tverreggi. Inne ved vest-enden av vannetfortsetter den DNT-merkete løypa sørover,og inn i Sprangdalen mot Sprondalshytta.Mot Handspikje følger du nå den gamle stientil Styggevasshytta. Jevn og drøy stigningopp til ryggen mellom Sprangdalsegga ogTverreggi, – Handspikje. Den gamle ferdavegenmellom Jostedalen og Østlandet gikkover her. Flott utsikt inn på Jostedalsbreen.Strekningen Mysubytta-Handspikje ca 3,5timer, og ca 500 m stigning. Vinterstid måen vurdere nøye snøforhold og skredfare pådenne ruten opp mot Handspikje.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Buss til Lom. Lokalbuss fra Lom til Sota Sæter (se Nor-Way Bussekspress). Ut fra Sota Sæter sykler/går/kjører du først fem kilometer til Mysubytta, startpunktet for turen.

Varsel

Annonse