Mysubytta til Handspikje

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

Følg DNT-merket sti over brua fra Mysubytta. Ved delingen går du rett frem og innStyrtbyttdalen. (Merket til Sprongdalshytta.)Flatt lende i frodig løvskog og grovvokstfuruskog. Deler av denne stien kan være våti perioder. Løypen passerer Syrtbyttvatnet påhøyre side, og skråner jevnt oppover sidentil Tverreggi. Inne ved vest-enden av vannetfortsetter den DNT-merkete løypa sørover,og inn i Sprangdalen mot Sprondalshytta.Mot Handspikje følger du nå den gamle stientil Styggevasshytta. Jevn og drøy stigningopp til ryggen mellom Sprangdalsegga ogTverreggi, – Handspikje. Den gamle ferdavegenmellom Jostedalen og Østlandet gikkover her. Flott utsikt inn på Jostedalsbreen.Strekningen Mysubytta-Handspikje ca 3,5timer, og ca 500 m stigning. Vinterstid måen vurdere nøye snøforhold og skredfare pådenne ruten opp mot Handspikje.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Buss til Lom. Lokalbuss fra Lom til Sota Sæter (se Nor-Way Bussekspress). Ut fra Sota Sæter sykler/går/kjører du først fem kilometer til Mysubytta, startpunktet for turen.
Annonse