Fottur fra Djupvik til Kvanngrøva i Sørfold.

Publisert av privatperson
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  2,3 km
  2 timer
  En vei
 • Sesong
  Mai - okt
Like etter den første svingen er det en utkjørsel på venstre side, og her kan du parkere. Her står det ei informasjonstavle som Djupvik Grendeforening har satt opp, og som viser til ulike kulturpunkter underveis.
På hvert av disse stedene står det mindre informasjonsskilt som forteller om lokalhistorie og botanikk. Stien er godt merka.
Du følger først veien over jordet opp til det gamle sommerfjøset. Her kommer du inn på en god sti/traktorveg som dreier sørover. Denne følger du oppover et stykke til den dreier nordover, og terrenget flater ut. Traktorveien er meget godt synlig i terrenget, og langs stien er det satt opp treskilt med lokale stedsnavn.

Etter hvert som det blir brattere, har det nok blitt verre for traktoren å ta seg frem, og veien går mer over i sti. Den er godt merket og meget grei å gå på. Når du nærmere deg Kvanngrøa, får du en herlig utsikt mot fjorden og bygdene og til dolomittbruddet i Hammarfall – gruveindustriområdet i Sørfold. Så er du oppe ved skjelterskjåen til Djupvik Grendeforening. Her er det fint å ta en rast. Du kan velge om du vil snu her eller fortsette opp til fjellet. Veien videre er i dag ikke merket, men det er planer om dette.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Skal du ha utsikt mot bygdene i indre Sørfolda, er dette en tur som anbefales. Kommer du sørfra, tar du av til Røsvik i kryss ca 8 km nord for Fauske og videre 7 km til Djupvik. Kommer du fra nord, kan du ta av i Straumen og kjøre over Seljeåsen 4 km mot Djupvik. Fra krysset hvor disse veiene møtes, kjører du videre ca 300 meter mot Røsvik
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.