Bringedal

Publisert av: Naturtriangelet 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  1,1 km
  30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året
Bringedal var opprinnelig eid av Bakke kirke. All drift på gården ble lagt ned i 1949. Da plassen ble solgt til Jernbanens kontorpersonaleforening. Turen opp til heiegården Bringedal er barnevennlig og går langs god vei i skogsterreng. På veien opp passerer du kvernhustuftene i Tronvik, flotte fossefall og fin natur. De to største fallene lyder navnene «Store Helvete og Lille Helvete», noe som sier meste. Bakgrunnen for navnene gang på 1750-tallet druknet ei jente i bekken som går langs veien til Bringedal.
Andreas Rolvsen søkte i 1864 kommunen om penger til krutt for å bygge vei til Bringedal. Han ble fritatt fra pliktarbeide på offentlig vei i 11 år etter dette. Så kan man gjøre seg opp noen tanker om den tids veistandard. Sjåføren, Karl Klausen som hadde slekt i Bringedal, tok seg opp denne veien med bil. Det forteller at han var en dyktig sjåfør.

I Bringedal finnes skjerp etter kvarts. Det sies også at her finnes kobberkis og gull! Vel oppe ved Bringedalstjørn er det lite igjen av fordums stolthet. Husene er desverre falt ned, men murene er flotte. Trappa ble bygd av Bernhard Bringedal og svigersønnen August Klausen. Hvis man går over den lille steinbrua nord for gården, ser man rester etter kvernhuset. Lenger inne i skogen finner man tufter etter en gammel husmannsplass, og lengst ned mot Bringedalstjønn noen svære flotte rydningsrøyser.

Fra husene i Bringedal kan man gå vestover mot Husefjellet, 406m.o.h, som er et flott utsiktspunkt over Tronvik. Eller man kan fortsette over steinbrua forbi gamle tufter og videre opp til naturreservatet rundt Einarvann. De sprekeste kan gå sørover fra naturreservatet mot Sagefjell og derfra videre ned til toppen av Tronåsen. Turen er ikke merket og er krevende.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ilandstigning ved Klubben. Parkering ved E-39 i bunnen av Tronåsen. Det tar ca. 0,5 time fra parkeringsplassen opp til gården.
Annonse

Publisert av