Trondhjemske postvei: Skor-Akse - H12 10,5 km

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  8,4 km
  3 timer, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året
Start frå P-plass i Skor. Første del er lett å gå, men vidare blir
det tyngre, men ta ein kvil og nyt utsikta.

” Du er no inne på ein av dei ca. 100 Kystarvstiane som frivillige i HAFS-regionen ( Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og Gulen) har rydda, merka og skilta gjennom dei 4 siste åra. Desse stiane er innteikna på 4 nye turkart (Askvoll, Fjaler-Hyllestad, Solund og Gulen) som kan kjøpast på kommunehusa, i bokhandlar og i nærbutikkar i regionen. Inntektene vert sette av til vedlikehald av stiar og trykking av kart. Alle desse stiane vert no fortløpande lagde ut på UT.no. Innan 1. desember vil denne teksten verte erstatta av ei utfyllande skildring av stien som du no har klikka deg inn på. Velkommen til Kystvandring i HAFS-regionen”

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fv. 57 ved Skor. Bruk Turkart Hyllestad - Fjaler i målestokk 1 : 50 000
Annonse