Trondhjemske postvei: Skor-Akse - H12 10,5 km

Legg til huskeliste
Annonse
Start frå P-plass i Skor. Første del er lett å gå, men vidare blir
det tyngre, men ta ein kvil og nyt utsikta.

” Du er no inne på ein av dei ca. 100 Kystarvstiane som frivillige i HAFS-regionen ( Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og Gulen) har rydda, merka og skilta gjennom dei 4 siste åra. Desse stiane er innteikna på 4 nye tu...

Adkomst med egen bil

Fv. 57 ved Skor. Bruk Turkart Hyllestad - Fjaler i målestokk 1 : 50 000
Annonse