Søgne - Tjuviga - Skauen

Publisert av: DNT Sør 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  2,2 km
  1 time, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året
Egentlig bør en begynne turen med å følge veien langs bekken som går ned til sjøen. Her er det rester etter fordums aktiviteter selv om en del er forsvunnet ved bygging og utvidelser av veien her. Her var sag fra 1600-tallet, is-skjæring i tjønna fra 1860-årene, ishus til lagring av is og barkemølle for eikebark.
Følg kjøreveien innover langs Tjuvigtjønna. Løypa er blåmerket.
Etter ca 800m passeres Øygarden som lå øde etter Svartedauen i 1350. Fra 1700-tallet bodde det igjen folk her. Christian Heiden (1872-1918), slakter, gårdbruker og trelasthandler, kjøpte gården på begynnelsen av 1900-tallet og gjorden den til en veldrevet gård. Nå er det bare murrester igjen av bygningen og jordene er tilvokst eller tilplantet med gran.
Hytta ved begynnelsen av Terjevann hører til speiderne.
Etter ytterligere ca 1km er det et sti/veikryss og herfra er det bare drøye 100m til Skauen. De siste metere er merket med merkebånd. (Herfra er det blåmerket sti 600-700m til naturreservatet Lyngbudalen som har ca 1000 barlindtrær.)
Rett før du kommer til et kryss ved en traktorvei, er det merket med røde bånd ca 100 meter inn til Skauen.
Skauen/Skogen var en husmannsplass som ble ryddet på 1600-tallet. Her bodde på 1800-tallet Alf Larsen som ble kalt "Alf i Skauen". Han hadde flyttet fra Vågsbygd til denne plassen som lå under Prestegården i Søgne. Bjørnstjerne Bjørnson besøkte Alf flere ganger og Alf er modellen til hovedpersonen i bondefortellingen "Thrond", som han skrev i 1860. Plassen tilhører i dag Søgne videregående skole.
Det er samme vei tilbake igjen til Tjuviga.
Turkartet Rossevannet dekker området. Du får det hos DNT Sør, Midt-Agder Friluftsråd eller i bokhandelen på Tangvall i Søgne.
(Lagt inn av Floke Bredland - floke@online.no)

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkering i Tjuviga ved RV456.
Med sykkel kan du korte ned på veien du må gå.
Annonse

Publisert av