Rundtur over Nybufjell

Annonse

Om turen

Turen over Nybufjellet er et fint alternativ for deg som ønsker en avveksling fra det kjente løypenettet til Fugleleiken og Narefjell, og gir muligheter for å utforske et terreng med mindre ferdsel. Terrenget ligger mellom 500 og 600 moh og er preget av glissen, gammel furuskog med spredte grantrær innimellom. Varden på Nybufjell er toppunkt med sine 637 moh. Området er lite i bruk, noe som merkes på et aktivt dyre- og fulgeliv. Her er lett å finne spor etter både elg, gaupe, rev og ikke minst bever som er utbredt i vannene som strekker seg hele vegen fra Gyristulvann til Våtkleivvann. Både tiur, orrfugl og rype er aktive i området.

Turen går på umerkede stier og delvis utenom sti og du må selv orientere deg fram etter kart og kompass. Bruk gjerne også GPS-sporet som ligger i turbeskrivelsen.

Fra parkeringen på Svanstul følger du veien nedover (altså i retning tilbake til Skien igjen) i 500 m der du tar til høgre i vegkrysset opp til Svanstul hyttefelt. Etter nye 700 m på veien kommer du opp på høyden der du ser de første hyttene. Her går du ut av veien på venstre side og finner stien som går ned til Gyristulvann. Det kan hende du må lete litt for å finne den rette nedgangen til stien, et merke å se etter er en steindump som markerer en ny planlagt veg i hyttefeltet.

Straks du tar av fra veien faller stien bratt ned 100 høydemeter til du kommer til Gyristulvann som du følger rundt til du passerer hytta ved den gamle seteren Gyristul. Herfra går det bratt oppover igjen 160 høydemeter til du treffer varden på Nybufjell og kan nyte utsikten her. Avstanden fra parkeringsplassen til toppen er 4,1 km.

Etter toppunktet skal du ned en 3 m høy skrent der det kan være litt kronglete å finne den rette nedgangen. Vel nede følger du myrdraget i retning VSV i ca. 200 m før du svinger mot NV og etterhvert finner restene av en gammel skogsveg som du følger nedover. 1,6 km etter toppen tar du til høgre på skogsbilvegen som kommer opp fra Nordagutu og går til hyttene ved Våtkleivvann. Denne følger du ca. 1,0 km til du står mellom Øvre og Nedre Lauvrostjønn (som også på noen kart er gitt navnene Stalltjern og Vesle Våtkleivvann). De siste 300 m fram til stien som kommer opp fra Nordagutu kan være utfordrende på grunn av mange skjæringer i terrenget, men med litt prøving og feiling finner du fram til blåmerket sti med tydelige spor. Ta til høgre på stien og følg denne 2,0 km oppover til Velenvann der du igjen kommer fram til skogsbilveg i merket stikryss.

Bare 100 m før du kommer til Velenvann går du forbi den gamle kasterøya som kalles "Presten". Den er et minne fra tidlige tiders vandringer til og fra setrene i området, og muligens med historie som gravrøys helt tilbake fra bronsjealder.

Skogsbilvegen leder deg inn på lysløypa rundt Flekkern, og forbi DNT-hytta med samme navn, og etter nye 2,0 km fra Velenvann står du igjen på parkeringsplassen.

Hele rundturen er på 11,0 km og du bør regne ca. 5 timers gange, avhengig av føreforhold og tiden du må bruke til orientering. Turen kan gjerne gås i begge retninger.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Følg veien mot Valebø nordover ut av Skien. Ca 1,5 km etter brua ved Bliva badeplass, tar du av til høyre og følger Svanstulveien ca. 13 km opp til Svanstul P-plass. Avkjøringen fra Valebøveien er skiltet med Svanstul og Svanstul hyttefelt. Bomvei kr. 75.- (2019) Tar kort, ikke kontanter.
Annonse