Fottur fra Kobbelva til Nedre Veikvatn.

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  3,6 km
  3 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - okt
Ta av fra E6 like på sørsiden av Middagsfjelltunellen i Kobbelva, og kjør veien oppover dalen, kryss Kobbelva på bru, og kjør så den noe bratte veien opp til Memaurkollen. Ved enden av veien, tidligere start for taubanestasjon, går en merket sti østover til hengebru over elva ovenfor Austerelvfossen. På andre siden møter en den gamle stien fra Austerelva. Stien går i småkupert noe myret terreng, og stigningene er slake. Ved knausen ved Veikvatnet må man ned gjennom noe bratte bergkliper. Hamarøy Jeger og Fiskerforening har båt ved Veikvatnet og naust på sørsia av vatnet der elva kommer fra øvre Veikvatnet. Å gå videre langs Veikvatnet på nordsia er fullt mulig. Dette er ingen lett tur, med glatte svaberg, tverrhamrer og småskog som snøen har lagt nedover langs bakken. Men for dem som ikke absolutt skal ha det lettvint, er det et interessant prosjekt å gå opp hele Veikdalen.
Ved den østre av elvene som kommer fra Veikdalsisen, er det en bra heller som fra gammelt av har vært brukt som overnattingsplass. Herfra kan du klatre gjennom ura til østenden av Veikvatnet; det går på et vis. Fra bergodden på sørsida av bukta klatrer du rett opp lia, og du er kommet til mer forsonlig terreng. Så kan du enten gå noe oppover ryggen og fortsette i høyden under Slubma til Fossvatn, eller skrå ned lia i fredningsområdet, vasse over elva og fortsette opp dalbotn til øvre Veikvatnet. Men først må du ta deg en halv dags fri i fredningsområdet. Denne lia ble fredet som urskog i 1970, etter at den hadde fredet seg selv ved sin vanskelige tilgjengelighet. Furuene som står her, er verdt å betrakte. I tidligere tider ble det hentet tømmer fra Veikdalen, og det finnes ennå gamle hus med stokker som kommer herfra. Fløtingen var vanskelig. I klipa ned mot Veikvatnet gikk elva delvis under ura. Her ligger det stokker den dag i dag som aldri kom lenger.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Med kjøretøy til Kobbelva etter E6 og så videre til Memaurkollen hvor turen starter.
Annonse

Publisert av