Topptur til Bjørndalsklubben

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  1,7 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Vil du gå gjennom furuskog og kjenne kvaeduften sive inn fra tett kystfuru?
Da er en tur til Bjørndalsklubban, eller Nordåsen, som den også kalles, den rette plassen å dra til. Det er en ås rett nord-øst for Brennvik, på turen ut til Tranøy. Dette er en av de høyeste punktene på nordre Hamarøy og gir en fin utsikt over samme sted. Du har 4 muligheter for å gå til toppen. Parker på utkjørselen ved siste huset i Brennvik. Det går sti og en ny skogsveg så å si helt til toppen fra dette huset. Stien går rett opp de første hundre meterne for så å dreie litt mot venstre. Omlag halvveis opp er det en «kvilestein». Herfra går stien tett på nedsiden av steinen og videre til venstre på skrå oppover. Etter en stund kan det være vanskelig å følge stien videre, men det er bare å gå oppover, så er du like på toppen. Skogsveien går østenfor denne stien og er et lettere men lengre alternativ.
Rett mot vest er det et stup. Går du ned under stupet langs et sandrap, finner du en hule. Kanskje dette var bjørnehiet? Fra toppen er det fin utsikt mot sør, vest og nord. Denne turen er en lett og grei tur, som gir stort utsiktsutbytte.
Du kan også starte ved Helland Skole; følg så stien fra barnehagen og opp til Trollvannet og gå på sti fra Trollvannet og vestover til toppen. En tredje mulighet er å stoppe 500 meter nord for Brennvik Lykt og gå rabbene oppover. Det er litt kratt imot toppen, men er også en meget grei rute.
Ta deg tid til å beundre utsikten fra toppen. Tenk tilbake på den tiden da dalen
under stupet fikk sitt navn - Bjørndalen. Da var det kanskje ikke så trygt å ferdes her i marka. Nesten helt på toppen, på nordsiden, er det en heller som kan være trivelig for barn å leke i. Klubban, som den er kalt på turkartet, er et meget brukt trimturmål for befolkningen på Nordbygda. Turen egner seg for barn fra 5 - 6 års alderen og oppover hvis de er litt turvant. Den inntegnete ruten er fra Helland skole.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Det er flere muligheter. Kjøretøy til Brennvik eller Helland, se teksten.
Annonse

Publisert av