Århus Kultursti

Legg til huskeliste
Annonse
Århus Kultursti er en nesten 6 km lang sti eller vei der en vandrer langs et rikt jordbruksområde og kulkturlandskap med mye historie. Stien starter ved Århus gård, 3 km nordvest for Skien sentrum.

Stien går tett på dyrket mark og det oppfordres til å ta hensyn til dette. Et par steder er det nødvendig å krysse trafikkert vei.

Adkomst med egen bil

Århusstien ligger ca. 3 km nord for Skien sentrum med utgangspunkt og parkering ved Århus gård tilhørende Telemark Landbruksselskap.
Annonse