Rundtur til Skarpenæring over Valefjell

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  8,5 km
  2 timer
 • Sesong
  Apr - okt
Fra parkeringsplassen på Jambakkmyra følger du løypa/traktorveien forbi turisthytta, og kommer etter noen få minutter inn til Stallane. Her har Andre Ekeberg Nilsen fikset opp en av de gamle stallane. Ved Stallane deler stien seg. Du kan ta stien til høyre og gå mot Spellemannsfjellet, eller gå over myrene inn mot speidernes hytte på Hovstølen. I dette stikrysset skal du ta til høyre (mot øst) (Mot Lille Vålevann) Du går nå over myrdrag mot Hovstølkjennmyra. Rett før denne myra tar det en sti av mot øst og denne går inn til Hovstølen.
I østre ende av denne myra var det i gamle dager 2 boplasser. I dag er det hus bare på den ene. Stopper du opp og kikker i østlig retning så skimter du huset på Hovstølen. Det var Svend Hovstølen som bygde her. Svend var gift med Ingeborg som var fra den andre plassen. Svend var skomaker og kom fra Søndeled. Han var en kraftkar og bar ofte melsekken på ryggen opp fra Fikkjebakke. En gang hadde noen felt et tre over veien og Svend gikk overende i mørket. Da han kom hjem slang han sekken i golvet så hele huset rista. "Så sinna har jeg aldri sett ham" sa Ingeborg. Etter at Svend flyttet til Helle, har ingen bodd fast på Hovstølen. I dag er det speiderne i distriktet som disponerer Hovstølen.
Du fortsetter rett fram over myra. Etter at denne er passert går det en sti mot øst som går ned til Grøtvann. Du tar stien mot venstre i nordvestlig retning. Det bærer nå oppover mor Hovstølmyr. Når du nærmer deg slutten av myra skal du ta stien østover mot Bjordammyra. Bjor er det gamle navnet på bever. Stia over ryggen her, og ned til Bjordammyra er ikke så godt synlig, men det finnes noen røde merker på trærene. Snart er du nede på Bjordammyra. Stien er vanskelig å følge over myra så du må være litt ekstra oppmerksom. Den tar av i østre kant av myra. Forsøk å se etter røde merker på trærene. Når du kommer inn i skogen igjen blir stien noe tydligere. Etter en stund bøyer stien av ca 90 grader til venstre og du går i nordvestlig retning. På venstre side har du en høy fjellvegg. Når toppen er nådd bærer det nedover mot Gunnarsmyr. Stien krysser denne myra. Ved den lille tjenna bærer det inn i skogen igjen, så over en liten myr igjen og så nedover mot utløpet av Store Vålevann. På demningen her er det skrevet noen initialer i sementen. W=Waasjø (det er trolig eier av denne gården som har skrevet sine initialer her). Stien slynger seg videre langs Store Vålevann. Her er den tydelig og lett å følge. Snart er du framme ved den nye hytta ved Skarpenæring. Herfra er det bare noen hundre meter bort til den gamle jakthytta. Du skal gå tilbake forbi den nye hytta igjen. Du skal nå følge stien på nordsiden av Store Vålevann. Det går en fin avstikker ned mot vannet her hvor det er en fin rasteplass. Du skal nå følge stien i vestlig retning mot Kroken. Her langs vannet er det tydelig og fin sti.
Du nærmer deg etter hvert Store Vålevann igjen og passerer over et myrdrag. Før du begynner på stien på baksiden av Store Valefjell passerer du forbi restene av en nedrast jakthytte. Vær litt oppmerksom rett etter jakthytta så du følger stien riktig. Den er ikke merket i dette området. Du følger nå stien gjennom ungskog hvor den er godt ryddet, men ikke merket. Etter å ha gått en stund går det en rødmerket sti til venstre. Denne følger du opp til toppen av Store Valefjell. Den er bratt og dårlig merket med noen små steinsettinger og noen røde merker på trærene. Skrive deg inn i boka i den røde solide bok-kassa som ligger i varden.
Dette er det høyeste punktet i Kragerø kommune 329 m.o.h. Her er det hele 9 eiendomsgrenser som møtes. Her går også kommnegrensa mellom Drangedal i nord og Kragerø i syd. Ta stien sydover ned mot Lille Vålevannstjenn. Etter å ha passert myra her bærer det oppover og inn et lite skar før du kommer til stikrysset hvor man kan gå vestover mot Andersmyr, østover mot Lille Vålvann eller slik du skal gå, mot Antonsmyr, sydover. Nå bærer det nedover mot Mørktjenn over en bekk og forbi en gammel koie på hjul. Snart er du framme ved koia på Antonsmyr.
Her på Antonsmyr var det bosetting fra 1896 til 1900. Anton Halvorsen og kona Anne Helene Ellingsdatter bodde her med barna sine.
I 1943 bygde Halvor Holt (sønn til Anton), Trygve Søndbø og Anton Aabøe en liten tømmerkoie på holdesteinene etter huset til Anton Halvorsen. Det er forresten Anton Halvorsen som har hugget inn sine initialer og årstallet 1894 i fjellryggen på det høyeste punktet langs stien over Løken. Tømmerhytta som nå står på Antonsmyr er bygget i 2003 og eies av Gunnar Aabøe.
Stien slynger seg nå slakt nedover og etter ca 15 minutter er du nede ved Stallane og kort etter er du tilbake på parkeringsplassen der turen startet.
Godt fottøy og en kikkert er å anbefale. God tur !
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Følg fylkesvei 256 til Kragerø Industriområde på Fikkjebakke. Her har Kragerø Turlag en parkeringsplass. Herfra er det bomvei som fører opp til Jambakkmyra, hvor Kragerø Turlag har en hytte. Her er det parkeringsplass.
Normalt er bommen låst. På større utfartsdager, og når Kragerø Turlag har åpent på turisthytta på Jambakkmyra, er som regel bommen åpen.
Bompengene dekker brøytekostnader på vinteren. (Kr. 30)
Annonse