Sørtuva - 5 turer med Turbo

Publisert av: Troms Turlag
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  3,2 km
  4 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

KORONA: Ved gjennomføring av turer, bes familier om å forholde seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern, jamfør Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Sørtuva er 438 meter over havet og ligger i Skrolsvik i tidligere Tranøy kommune.

Sørtuva ligger ved Skrolsvik. Det er en liten parkeringsplass like før stiens begynnelse. Ta av innkjøring til Senjahesten, og parker etter ti meter på høyre side. Her står også startskiltet.. Det er også mulig å parkere ved samfunnshuset i Skrolsvik. Enkleste rute er å starte cirka 50 meter forbi nedkjøringa til Senjehesten. Følg traktorvei til høyre forbi noen gamle husruiner. Følg stien videre gjennom en liten dal og opp på rabben. Gå videre på snaufjellet forbi et lite vann, og videre opp mot Langevannet og deretter mot Stillevannet. Drei av mot Tuva når det er naturlig. Det er sti hele veien, men den er av og til utydelig.Turen er ca. 3,5 km hver vei.

Sørtuva ligger markert ved foten av fjellrekka som innholder blant annet Buviktinden, Senjehesten og Sjursviktindan.

NB! Dette er en av tre Turbo pluss-turer. Disse turene er litt mer krevende enn de øvrige turene, det kan være at de er lengre, eller mer luftige, eller kanskje begge deler. Dette er for at også de eldste barna i målgruppen (0-12 år), og ellers turvante barn, skal kunne få en ekstra utfordring. Det er derfor viktig å lese turbeskrivelsene nøye, og velge en tur som dere tenker passer for deres familie.

Ser du søppel på din vei? Plukk det opp og ta det med til nærmeste søppeldunk.

PREMIEUTDELING: Husk å registrere turgåeren på premieutdelinga i sitt Barnas Turlag innen 15. oktober. Regler, datoer og lenker for premieutdeling blir publisert på samme side som du finner liste over alle årets turboturer i Troms: dnt.no/troms/5turermedTurbo

Slik kommer du deg dit

Annonse