Sveinbu

Legg til huskeliste
Annonse
Stigen har ein gong vore merka med blått.

Stigen over Vikhø er 2,4 km fram til brua over bekken mellom Aursjotjønn og Aursjoen. Frå Aursjotjønn går du på tydelig råk oppover langs Skridugrove mot Mjølakolotjønna. Etter 1 km frå Aursjotjønn passerar du grensa for Nord-Ottadalen landskapsvernområde som ligg sør for Reinheimen nasjonalpar...

Adkomst med egen bil

Køyr Fylkesveg 485 mot Jøingsli like vest for Bismo som er kommunesenter i Skjåk. Aursjovegen tek av til høgre 5 km vest for Bismo. Køyr den opp på fjellet og 8,7 km til toppen der du ser Aursjoen. Parker på parkeringsplassen ved hytta på Vikhø.
Annonse