Tenketanken - 5 turer med Turbo

Publisert av: Troms Turlag, Barnas Turlag Nordreisa 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  0,6 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

KORONA: Ved gjennomføring av turer, bes familier om å forholde seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern, jamfør Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Parkering: Ved Halti, og gå langs elva opp forbi Gamlebrua.

Start å gå fra Halti mot Gamlebrua. Passer denne og fortsett langs gangveien til du kommer til et rødt hus. Kryss veien og gå inn innkjørselen med bom og følg veien helt frem.

Startsskiltet står ved denne bommen. Du har kommet fram når du er ved tenketanken, og kodeskiltet skal stå ved bordene her, sammen med Ut i Nord sitt skilt.

Turen er i overkant av 500 meter lang.

Ser du søppel på din vei? Plukk det opp og ta det med til nærmeste søppeldunk.

PREMIEUTDELING: Husk å registrere turgåeren på premieutdelinga i sitt Barnas Turlag innen 15. oktober. Regler, datoer og lenker for premieutdeling blir publisert på samme side som du finner liste over alle årets turboturer i Troms: dnt.no/troms/5turermedTurbo

Slik kommer du deg dit

Annonse