Sørvika ved Brensholmen - 5 turer med Turbo

Publisert av: Troms Turlag
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  0,8 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

Startskilt er på steinene der stien starter, til høyre når man kommer kjørende. Man kan se ei lita bru som går over elva. Stien går i flatt terreng. Starten av stien er merket med røde pinner, men der stien deler seg etter ca 5 min, skal man holde til høyre og gå i flatt terreng. Den merka stien går til toppen av Sørvikaksla (190m), som er et flott utkikkspunkt.

Det tar ca 15-30 min å gå til stranda, avhengig av oppakning og alder på barna. Stien er delvis kloppet over de våteste områdene, men det kan likevel være våt sti tidlig på sommeren.
Kodeskilt er festet på benken ved bålplass på høyre side når man kommer til stranda.
Det er et stort område overfor stranda som egner seg godt for telting.

KORONA: Ved gjennomføring av turer, bes familier om å forholde seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern, jamfør Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Parkering: Lettest å parkere ved avkjøring opp til skytterbanen, gå over bekken. Følg sti til Sørvika.

Nærmere turbeskrivelse kommer! NB! Avmerkingen på kartet stemmer ikke.

Husk at fuglene hekker på første del av sommeren. Vis hensyn!

Ser du søppel på din vei? Plukk det opp og ta det med til nærmeste søppeldunk.

PREMIEUTDELING: Husk å registrere turgåeren på premieutdelinga i sitt Barnas Turlag innen 15. oktober. Regler, datoer og lenker for premieutdeling blir publisert på samme side som du finner liste over alle årets turboturer i Troms: dnt.no/troms/5turermedTurbo

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Det er to kjøreruter fra Tromsø til Brensholmen. NAF reiseplanleggeren forteller ca 53 km fra værvarslinga: Kjør til Eide Handel, ta til høyre i krysset og kjør videre på Fjordvegen (fylkesvei 862) til skilting Sommarøy. Følg skilting Brensholmen, (til venstre) mot slutten av turen. Kjør til skytterbanen som er på venstre side av vegen. Etter ca 100 meter er det parkeringslomme på venstre side. Det finnes også en parkeringslomme lengre fremme til høyre. Startskiltet er på steinene der stien starter, til høyre når man kommer kjørende. Alternativ 2, kjøring fra Tromsø (værvarslinga) til Brensholmen. Følg vegen rett frem ved Eide Handel. Ruta går omtrent hele vegen langs havet, ca 66 km. Kjør riksveg 862 Leirstrandvegen. Mot slutten av turen, kjører man over et eide. På høyre side oppe i fjellet kan man nå se mange vindmøller. ca 100 meter før skytebanene finnes det parkeringsommer både på venstre og høyre side av vegen. Startskilt for turboturen er på venstre side av vegen, på steinene der stien begynner. Man kan også se ei lita bru som går over elva, omtrent der stien starter.
Annonse