Karljohansvern C, Horten Historisk Tursti 3C

Publisert av: DNT Horten
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  1,4 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Stien er snaue 2 km lang, lettgått og barnevognvennlig.

Turbeskrivelsen er skrevet av Alf Breda i 1996 og revidert av Jan Ingar Hansen i 2013. Opplegget er et samarbeide mellom Borre historielag, Horten kommune og Horten og Omegn Turistforening.

Turbeskrivelsen har referanser til tallene i bildekartet som er bilde nummer 2 i bildekarusellen over.

1. Kirken.
Garnisonskirken sto ferdig i 1855 og har 950 sitteplasser. Tegnet av Christian Henrik Grosch, som blant annet har tegnet Universitetet i Oslo og Oslo Børs. Kirken er i nygotisk stil. Kirken ble innviet 22. august 1855 med kong Oscar, kronprinsen og arveprinsen tilstede. Kirken ble overført til Horten kommune i 1962 da marinen flyttet til Bergen. På loftet ligger en stor stein klemt fast i reisverket. Steinen ble 23. februar 1945, da verftet ble bombet og en bombe traff bakken utenfor kirken, slynget opp i luften, gjennom taket og ned på loftet.

2. Sjøkadettbrakka / Blåkraven (1851).
Det het opprinnelig Søemilitære korps`kaserne og var i to etasjer med innlagt vann og gassbelysning. Gjennom årene har kasernen huset underoffiserer, vært kontor og boliger for offiserer. I 2000 ble kasernen solgt til Horten boligbyggeslag og gjort om til et borettslag med navnet ”Blåkraven”. Navnet blåkraven fikk bygget etter den blå kraven som marinegastene bærer på sine skuldre over skjorten.

3. Sykehustomta.
Det praktfulle sykehuset i empirestil ble oppført like utenfor verftsmuren i 1841. Sykehuset var opprinnelig bygd for de ansatte på verftet og de som tilhørte flåten. Bygningen besto av en nær 40 meter lang hovedbygning og to kortere sidefløyer, badehus og omkringliggende park. Overlegen på sykehuset hadde en egen privat park. På slutten av 1800-tallet holdt Horten Sparebank og postkontoret til i en sidefløy til sykehuset. Det var ikke postombæring på denne tiden, derfor møttes folk her på søndagene etter kirketid for å hente posten. Gaten på utsiden av sykehuset ble stedets promenadegate. Marinemusikken spilte ofte i sykehushagen på søndagene. 23. februar 1945 ble sykehuset truffet av en bombe, samtidig med at lysgranater falt ned på taket og satte det i brann. Bygningen ble totalskadd og restene revet.

4. Det hvite hus. Reist i 1839.
Her ble ammunisjonen laborert (satt sammen). Laboratoriet var en av de få bygningene som ikke ble ødelagt under bombingen i februar 1945. Opprinnelig hadde bygningen ikke en andreetasje, men for å gi arbeidsplasser nok etter krigen fikk marinen dispensasjon til å bygge arkene.

5. Magasin A & B.
Magasin A var i sin tid den største murbygningen i Norge. Bygd i 1861 – 1864 og var 157 meter langt og 15, 7 meter bredt. Det skiller seg fra Magasin B, bygd i 1839, ved de innvendige runde takkonstruksjonene. Dette fordi A skulle være en del av festningsverket og skulle ha en kanonstilling på taket. I februar 1945 ble Karljohansvern bombet, og Magasin A fikk flere treffere, men uten større skader. På Magasin B derimot, forsvant en tredjedel av bygget etter en fulltreffer. Under bombingen forsvant den flotte våpensalen ved Marinemuseet som inneholdt våpen, sabler og kanoner fra 1800-tallet. I dag holder Marinemuseet og Preus fotomuseum til i magasin A.

6. Magasinkanalen.
Mellom magasinene ligger magasinkanalen som ble bygget for at fartøyene kunne laste det de trengte for tokt eller beredskap. Store porter med tilhørende kraner i alle etasjer på magasinene gjorde lastejobben enkel og rask. Kanalen ble påbegynt i 1840 og sto ferdig i 1869. Den er 160 meter lang og 14,1 meter bred. Grunnforholdene var elendige og byggingen bød på store utfordringer.

7. Lokalhistorisk Senter / Sykestua.
Den eldste delen ble opprinnelig bygd som farsott- eller epidemisykehus og sto ferdig i 1918. Det var isolatavdelingen til sykehuset på andre siden av parken. Etter bombingen av sykehuset i 1945 valgte forsvaret ikke å bygge opp igjen sykehuset og bygget i stedet en sengepost i den grønne murbygningen som sto ferdig i 1952. Da ble den eldste delen omgjort til legekontorer og skiftestue. I 2005 ble bygget overtatt av Horten kommune, og i dag holder Lokalhistorisk Senter til her. Arkitekt eldste delen: A. Sørensen.

8. Byvollen / Vollporten (parti av sydvollen)
Vollporten / Søndre Voll er en del av forsvarsverkene ved marinestasjonen som ble fullført i 1850-årene. Trolig ferdig i 1856. Jordvollen strekker seg cirka 200 meter i øst/vest retning fra sykestua over veien og i en buet utforming mot tivolibatteriet. Rester av en sammenhengende voll forbinder i dag de to anleggene. Det er en granittkledd skjæring på begge sider av veien. Ved byggingen av isolatet (1918) ble noe av vollen fjernet. I 1937 blir ny vollmesterbolig oppført på toppen av vollen på østsiden av nedre vei.

Nå er dere snart ved Kanalbrua og på vei mot startpunktet. Vi håper dere har hatt en flott tur og ønsker velkommen tilbake.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Turen er en naturlig forlengelse av Tur 3 A og B, Karljohansvern A og B. Tur 3A starter ved parkeringen til idrettsanlegget i Lystlunden, som er nær Horten rutebilstasjon. Tur 3C slutter omtrent der Tur 3 A starter.
Annonse

Publisert av

DNT Horten