Nordvest for Rensfjellets topp, 930 moh.

Publisert av: Trondhjems Turistforening
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  7,8 km (én vei)
  6 timer
  Tur-retur
 • Sesong
  Jul - okt

18 km t/r, Etter umerket sti, mest i terrenget

Denne turen går i kupert fjellterreng forbi idylliske strender langs Samsjøen og opp mot det ruvende grensefjellet mellom kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Selbu. «Treriksrøysa», punktet der alle tre kommunene møtes, er markert med en mindre steinvarde 328 meter nordvest for toppen. Dette innebærer at det høyeste punktet i Melhus kommune er 930 moh. mens Rensfjellets topp er 941 moh. og ligger på grensa mellom Midtre Gauldal og Selbu.

Rutebeskrivelse: Mye av terrenget på turen må karakteriseres som relativt tungt å gå i på grunn av lite stier og en del myrlendt partier. Vi starter med å passere Samsjødemningen på nedsiden for så å følge en svak sti nordover langs vatnet. Etter ca 1,5 km dreier vi østover og passerer ei lita bru over Sandåa. Vi fortsetter sørøstover langs vatnet, runder odden ved Åsårlivollen og passerer et par hytter før vi dreier nordover igjen langs ei smal vik. Ca 80 m inn fra vika går vi over bekken fra Oksdalen og finner en svak sti. Et lite stykke opp i lia deler stien seg og vi tar stien til venstre og går over høydedraget og ned i dalsøkket mellom Øvre og Nedre Balltjønna. Herfra begynner oppstigningen i nordøstlig retning mot toppen. Vi følger her kommunegrensa mellom Melhus og Midtre Gauldal.

Omtrent halvveis opp mot toppen passerer vi et markant dalsøkk (Roppdalen). Videre opp mot toppen går vi forbi flere godt synlige varder. Varden på toppen av Rensfjellet er imponerende både i omfang og høyde. Mange har trodd at grensepunktet mellom de tre kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Selbu lå på toppen, men det er ikke tilfelle. ”Treriksrøysa” som ligger 328 meter nordvest for toppen er markert med en mindre steinvarde. Dette er det høyeste punktet i Melhus kommune (930 moh.) mens Rensfjellets topp (941 moh.) ligger på grensa mellom Midtre Gauldal og Selbu.
Retur samme vei tilbake.

Kart: Norge-serien 10085 Støren 1:50 000. På Melhus kommune sine nettsider vil du finne kart med anbefalt rute for turer til Rensfjellet, både til fots og på ski.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ta av fra E6 ved Lundamo og kjør bomvegen inn Lundadalen 23 km østover forbi Håen og parker ved første nedkjøring til Samsjøen.
Annonse

Publisert av

Trondhjems Turistforening