S1 Solvorn - Hafslo

Publisert av: Luster kommune

S1 Solvorn - Hafslo

Lett tur som tek deg gjennom bygda Solvorn til flott furuskogsterreng og spanande landskap med spor frå siste istid. Det går an å sykle vegen, men for barnevogn er det nokre vanskeleg parti.

Tidsbruk syner ein veg!

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Solvorn: Parker i Solvorn sentrum og følg vegen opp gjennom byggefeltet. Alternativ parker ved kyrkja.

Hafslo: Parker ved bensinstasjonen på Galden og følg skiltinga rett venstre for bilvegen ned til Solvorn. Alternativt parker i Hafslo sentrum og følg gangvegen til Galden.